Historik

Morningstar Sweden lanserade sin sajt på internet den 17 mars 1999 under namnet Fondstar. Tjänsten startades av utvecklingsbolaget Citygate under licens från amerikanska Morningstar. I september 2000 bytte den svenska sajten namn från Fondstar till Morningstar. Den 12 april 2001 blev ett samgående i ägandet av Fondstar klart, som därmed bytte namn till Morningstar Sweden. 2 maj 2013 köpte amerikanska Morningstar återstående 76 procent.

Stadsporten Citygate AB är ett utvecklingsbolag som ägs av sju svenska mediakoncerner: Eskilstuna Kuriren, Mediabolaget Västkusten, Mittmedia, Norrköpings Tidningar, Promedia, Sydsvenska Dagbladet och Västerbottens-Kuriren.

Morningstar Inc grundades i Chicago och hade år 2008 verksamhet i 19 länder, men fortfarande merparten av omsättningen i USA. Tack vare snabb tillväxt och en lång rad förvärv under 2000-talet är Morningstar världens största oberoende utgivare av information, analys och rating av värdepappersfonder.

Några viktiga årtal

  • 1984 Joe Mansueto bildar bolaget i sin lägenhet i Chicago. Han är fortfarande majoritetsägare av USA-bolaget Morningstar Inc.
  • 1997 Fondinformation på internet lanseras i USA.
  • 1999 Sverige är första land i Europa med information om fonder med Morningstars metodik.
  • 2005 Morningstar Inc börsnoteras på Nasdaq.
  • 2007 Köp av Standard & Poor’s verksamhet inom fonddata.