Krönika

|

Dollar ger rätt perspektiv inför 2015

Stigande räntor i USA under 2015 tillsammans med svag tillväxt i resten av världen ger ökad risk för fallande aktiekurser. Dollarn har stigit 15 procent det senaste halvåret och fortsätter uppgången spänns nerverna på börserna ytterligare.

Gårdagen bjöd på direktsänd dramatik från Sveriges riksdag och besked att det blir extra risdagsval 22 mars. Det politiska spelet påverkar dock inte förutsättningarna för svenska fondsparare, eftersom en bred majoritet (socialdemokraterna plus alliansen, som i 20 år bildat riksdagens pensionsgrupp) är överens om att vi ska ha stort tvångssparande och exportera investeringarna utomlands (mer om detta i ”Inget politiskt parti bryr sig om sparande”, länk ovan till höger).


Chansen att utvecklingen på Stockholmsbörsen under 2015 blir stark har ökat något, eftersom debatten inför det extra riksdagsvalet kan ge en omsvängning i opinionen och majoritet för en mer tillväxtvänlig regering. Det är inte det troligaste, men större överraskningar har inträffat i andra länder. Troligast är att mandatfördelningen ändras ganska lite. Visst finns även en risk att nästa riksdag blir ännu mer splittrad än efter valet 14 september, men jag tycker det verkar minst sannolikt.


Dollarn rätt perspektiv


Resten av världen har andra bekymmer. En snabb titt på aktiefondernas utveckling under 2014 kan ge intrycket att goda nyheter har dominerat, för aktiefonderna har i snitt stigit 18 procent fram till 3 december. Men bekymren döljs av att svenska kronan i år har försvagats kraftigt.


På ett halvår har USA-dollarn stigit från 6,50 till dagens nivå kring 7,50 kronor, en uppgång på 15 procent. Majoriteten av världens investerare beräknar sin förmögenhet i dollar eller i en valuta som är knuten till dollar, så detta perspektiv ger en rätt bild globalt sett.


I diagrammen som visar enskilda fonders utveckling här på Morningstars sajt går det även att välja att se deras värdeutveckling beräknad i USA-dollar och skillnaden i år blir väldigt tydlig. Sett i dollar hade de flesta aktiebörser en topp under sommaren och därefter har de backat, bortsett från i New York.


Svenska kronan har i år även försvagats mot euron och det gör att svenska fondsparare under 2014 har upplevt en mycket ljusare utveckling än i de flesta andra länder. Det är förklaringen till att aktiefondernas utveckling sett med svenska ögon inte speglar att den politiska och ekonomiska utveckling internationellt som media rapporterar.


Ökad risk 2015


Jag börjar få frågor om hur aktiefonderna kommer att utvecklas 2015 och det som främst oroar mig är den svaga effekt som extremt låga räntor ända sedan finanskrisen 2008 verkar ha haft på BNP-utvecklingen. USA har haft korträntor nära noll i sex år. De flesta experter hade trott att vi efter några år skulle få se kraftigt ökad efterfrågan och prisökningar som ger tydliga tendenser till inflation. Men istället har pessimismen fortsatt att dominera, både bland företag och bland konsumenter.


Det senaste årets ekonomiska utveckling i USA, med fallande arbetslöshet och ökad ekonomisk aktivitet, gör att det verkar troligt att centralbanken Fed kommer att börja höja styrräntorna under 2015. De första höjningarna kan komma redan i början av året, men även om de dröjer så kommer redan förväntningar om höjda räntor att påverka även aktiemarknaden.


Förväntningar om högre korträntor ger stigande obligationsräntor och allt annat lika så borde det göra aktier mindre attraktiva för investerarna. Dels ökar företagens räntekostnader generellt, dels stiger placerarnas avkastningskrav. Effekten blir helt enkelt den motsatta jämfört med när Fed stöttat aktiemarknaden med sänkta räntor.


Fortsatt stigande räntor i USA under 2015 kan dessutom ge ytterligare förstärkning av dollarn. Det är inte alls säkert, för kanske är den dollarförstärkning som redan skett till stor del baserad på förväntningar om högre räntor nästa år. Men skulle dollarn stiga ytterligare samtidigt som aktiekurserna generellt faller, så blir effekten att börsnedgångar utanför USA förstärks och historiskt har denna typ av händelseutveckling några gånger tidigare (1998, 2001, 2008) skapat negativa spiraler där börsnedgången blir överdriven. Många placerare leds av historiska mönster, så fortsatt uppgång för dollarn skulle spänna nerverna på börserna ytterligare.


Samtidigt ser tillväxten i resten av världen ut att bli svag, eller i länder som Kina åtminstone inte lika stark som tidigare. Jag ser därför stor risk under 2015 att kombinationen stigande räntor i USA och stigande dollar tillsammans ger branta nedgångar både på Stockholmsbörsen och på andra aktiemarknader. Ett rimligt sätt att förbereda sig är att öka andel placerad i räntefonder eller hedgefonder, för att kunna passa på att köpa aktiefonder billigare efter en sådan nedgång.

Läs fler krönikor i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,4 -1,7 -1,4 12:17
Frankfurt (DAX30)
-1,6 -1,7 -1,5 12:18
London (FT-SE 100)
-0,6 -0,7 -0,4 11:18
Paris (CAC 40)
-0,6 -0,8 -0,6 12:18
Tokyo (TOPIX)
-0,1 -0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-1,3 -1,3 -1,5 16:38
New York (NASDAQ 100)
-2,1 -2,1 -2,3 stängt
Moskva (RTS)
-0,8 -0,8 -0,6 13:18
Hong Kong (HANG SENG)
-0,9 -1,0 -0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,3 -1,0 -0,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 -1,4 -1,2 11:18