Notis

|

"Sparandet via ISK minskar kraftigt"

Nysparandet via skattegynnat investeringssparkonto (ISK) har minskat kraftigt under första halvåret 2016. Bara 6,6 miljarder kronor netto nya pengar har investerat, jämfört med 40,6 miljarder under samma period förra året, visar kvartalsstatistiken från Fondbolagens Förening. En förklaring kan vara att börsoron under första halvåret minskat sparviljan vilket slår hårdare mot ISK än mot fondförsäkring som till stor del utgörs av tjänstepensionssparande.
Hushållens direktsparande fortsätter att vara negativt, minus 13 miljarder netto jämfört med minus 20 miljarder förra året. Och sparandet via fondförsäkringar är stabilt positivt, 13 miljarder netto insatt jämfört med 15 miljarder första halvåret förra året.

Den statliga premiepensionen stod vid halvårsskiftet för 26 procent av det svenska fondsparande som rapporteras till kvartalsstatistiken. Sparformerna med schablonbeskattning (ISK, IPS och fondförsäkringar) innehåller tillsammans 35 procent. Hushållens direktsparande fortsätter att minska och är bara 14 procent av det sammanlagda fondsparandet på 3146 miljarder kronor.

Källa: Fondbolagens Förening

Läs fler notiser i arkivet.