Notis

|

"Flytt från aktiefonder till räntefonder i maj"

Under maj fick aktiefonder ett nettoutflöde på 9,7 miljarder kronor, visar månadsstatistiken från Fondbolagens Förening. Samtidigt gjordes insättningar i räntefonder, penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade ett nettoinflöde på 4,6 miljarder och i obligationsfonder (långa räntefonder) nettosparades 4 miljarder. Räknat i procent av förvaltat kapital drabbades främst Östeuropafonder, 2,4 miljarder netto togs ut vilket motsvarar 5 procent av kapitalet i Östeuropafonder vid månadens slut.
Den totala fondförmögenheten minskade under maj med 65 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 1892 miljarder. Av dessa var 998 miljarder (motsvarande 53 procent) placerade i aktiefonder.

Källa: Fondbolagens Förening

Läs fler notiser i arkivet.