Notis

|

"Fortsatt stort nysparande under september"

Det stora intresset för fonder fortsatte även i september. Totalt nysparades drygt 9 miljarder kronor netto under månaden. Brutto var insättningarna 67 miljarder och uttagen 58 miljarder under månaden, varav en stor del är fondbyten.

Störst var nettoinsättningarna i blandfonder (6,8 mdr) och obligationsfonder (4,5 mdr). Bland aktiefonder hade globalfonder och USA-fonder störst insättningar, men totalt sett gjorde spararna nettouttag ur aktiefonder (minus 2,9 mdr). Klart störst uttag gjorde spararna ur Sverigefonder, hela 4,7 miljarder kronor netto, vilket är drygt 1 procent av hela sparandet i kategorin.

Hittills i år har hela 112 miljarder kronor nettosparats i fonder, varav drygt hälften har gått till obligationsfonder och en tredjedel till blandfonder. Den samlade fondförmögenheten ökade under september till 2817 miljarder kronor.

Källa: Fondbolagens Förening

Läs fler notiser i arkivet.