Notis

|

"Futuris avvecklas"

Efter att förvaltarna av Brummers fond-i-fond Multi-Strategy beslöt att lösa in alla sina andelar i hedgefonden Futuris per 30 september, så valde fondbolagets styrelse att upphöra med förvaltningen av Futuris.
Nedläggningen kommer efter 15 år, varav de första 11 var mycket framgångsrika. Fram till och med december 2010 var snittavkastningen 18 procent per år, men därefter har utvecklingen varit negativ. Värdeminskningen med 8 procent under 2012 har följts av två år med resultat nära noll.

Källa: Brummer & Partners

Läs fler notiser i arkivet.