Notis

|

"Hushållen köper främst fonder via ISK"

Under första halvåret 2014 köpte hushållen främst fonder via investeringssparkonto (ISK), 25 miljarder kronor netto, och via fondförsäkring, 12 miljarder netto, visar kvartalsstatistiken från Fondbolagens Förening. Även företagens fondsparande var högt under första halvåret och uppgick till 20 miljarder kronor.

Av nettosparandet i aktiefonder på knappt 10 miljarder kom 78 procent via ISK. De stora insättningarna i obligationsfonder, 41 miljarder kronor netto, kom främst från företagen (17 mdr), men även hushållen sparade i obligationsfonder både direkt, via ISK och via fondförsäkringar. Premiepensionens årliga insättning kommer i slutet av året.

Källa: Fondbolagens Förening

Läs fler notiser i arkivet.