DNB Nordic Technology

|
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,51%
Årlig avgift datum
2015-08-28
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,51%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2014-12-31
Norman-belopp
(?)
12 942 SEK
Beräkning av Norman-beloppet
"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.

ÅrInsatt
belopp (kr)
Portfölj-
värde (kr)
Avk. (kr)Avgift (kr)Möjligt
värde (kr) *
Möjlig
avk. (kr)
Spill (kr) **
1 12 000 12 285 285 100 12 387 387 2
2 12 000 25 111 826 290 25 516 1 130 14
3 12 000 38 503 1 392 488 39 434 1 918 38
4 12 000 52 486 1 982 695 54 186 2 753 75
5 12 000 67 084 2 599 911 69 824 3 638 128
6 12 000 82 327 3 243 1 136 86 400 4 576 197
7 12 000 98 242 3 915 1 372 103 971 5 571 284
8 12 000 114 859 4 617 1 618 122 595 6 625 391
9 12 000 132 208 5 349 1 874 142 338 7 742 519
10 12 000 150 322 6 114 2 143 163 264 8 927 670
Totalt: 120 000 150 322 30 322 10 625 163 264 43 264 2 317
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 150 322 = 12 942 kr