DNB Nordic Technology

|

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,51%
Årlig avgift datum
2015-03-16
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,52%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2013-12-31
Norman-belopp
(?)
12 975 SEK
Beräkning av Norman-beloppet
"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.

ÅrInsatt
belopp (kr)
Portfölj-
värde (kr)
Avk. (kr)Avgift (kr)Möjligt
värde (kr) *
Möjlig
avk. (kr)
Spill (kr) **
1 12 000 12 284 284 100 12 387 387 2
2 12 000 25 110 826 290 25 516 1 130 14
3 12 000 38 501 1 391 489 39 434 1 918 38
4 12 000 52 481 1 980 696 54 186 2 753 76
5 12 000 67 077 2 596 913 69 824 3 638 128
6 12 000 82 317 3 239 1 139 86 400 4 576 197
7 12 000 98 227 3 911 1 375 103 971 5 571 285
8 12 000 114 839 4 612 1 622 122 595 6 625 392
9 12 000 132 182 5 343 1 879 142 338 7 742 520
10 12 000 150 289 6 107 2 148 163 264 8 927 672
Totalt: 120 000 150 289 30 289 10 652 163 264 43 264 2 323
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 150 289 = 12 975 kr