Skandia Leben: Swiss Re ImmoPLUS Inc

|
Långsiktig kostnad
TER
(?)
0,90%
TER datum
2017-09-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,05%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
9 115 SEK
Beräkning av Norman-beloppet
"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.

ÅrInsatt
belopp (kr)
Portfölj-
värde (kr)
Avk. (kr)Avgift (kr)Möjligt
värde (kr) *
Möjlig
avk. (kr)
Spill (kr) **
1 12 000 12 316 316 69 12 387 387 1
2 12 000 25 235 919 201 25 516 1 130 10
3 12 000 38 786 1 551 340 39 434 1 918 26
4 12 000 53 000 2 214 486 54 186 2 753 53
5 12 000 67 910 2 910 638 69 824 3 638 89
6 12 000 83 550 3 640 798 86 400 4 576 138
7 12 000 99 956 4 406 966 103 971 5 571 199
8 12 000 117 164 5 209 1 142 122 595 6 625 274
9 12 000 135 215 6 051 1 327 142 338 7 742 364
10 12 000 154 150 6 935 1 521 163 264 8 927 472
Totalt: 120 000 154 150 34 150 7 489 163 264 43 264 1 626
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 154 150 = 9 115 kr

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,2 0,1 1,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,6 0,1 1,3 stängt
London (FT-SE 100)
0,6 0,5 1,6 stängt
Paris (CAC 40)
0,7 0,3 1,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,3 1,8 stängt
New York (S&P 500)
1,0 1,0 2,2 16:40
New York (NASDAQ 100)
2,1 2,1 3,3 stängt
Moskva (RTS)
0,8 0,8 2,0 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,7 0,7 1,5 14:10
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,7 0,7 1,8 11:40
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,8 1,3 2,2 stängt