Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare hos Lundmark & Co Fondförvaltning AB, sorterat på: Namn (stigande) - 3 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Affärsvärldenfonden A
-
-0,5% 9,9% 61,2 12 438
Affärsvärldenfonden B PPM
-
-1,2% 9,9% 61,2 18 783
Aktiv Europa PPM
14,4% 9,4% 68,4 14 378