Analys

|

East Capital tjänar på specialisering

Fondföretag i Stockholm (8): Trots svag värdeutveckling de senaste fem åren behåller East Capital investerarnas förtroende. Inget annat svenskt fondföretag har lyckats växa sig så stort genom att avstå från svenska tillgångar och istället fokusera på en annan region.

East Capital har till skillnad från övriga stora svenska fondföretag en tydlig geografisk avgränsning österut, främst Östeuropa och sedan tre år även Kina. Trots att huvudkontoret finns på Kungsgatan i Stockholm och att alla fonder är aktiefonder, så har East Capital ingen Sverigefond.


En annan skillnad mot andra fondföretag är en jämn könsfördelning, av totalt 143 anställda är mer än hälften kvinnor. Även bland fondförvaltare och analytiker är andelen högre än normalt, 6 av 18 är kvinnor.


Koncentrerade portföljer är ett annat kännetecken hos East Capital. Rysslandsfonden har 47 procent av fondens kapital i de tio största aktieinnehaven per 31 mars, Turkietfonden 61 procent och Kinafonden 55 procent. Detta påverkar förvaltarnas arbete, som är fokuserat på att hålla tät kontakt med de största innehavens företagsledningar och att skaffa sig detaljerad kunskap om dessa företags utveckling. Förvaltarna försöker även hjälpa till med tips för att öka företagens lönsamhet.


Delar av förvaltningsteamet finns utspridda på kontor i Kiev, Moskva, Hongkong och Shanghai, men det är Stockholm som dominerar. Peter Elam Håkansson startade fondbolaget våren 1998 och är kvar som ansvarig för förvaltningen. Han är officiellt ansvarig förvaltare för alla sju fonder som placerar i Östeuropa, men måste rimligen delegera mycket av det dagliga arbetet.


”Ansvaret för förvaltningen av fonderna är knutet till bolagets säte i Stockholm och de delar av teamet som är baserade på andra kontor står som senior rådgivare i East Capitals information och har en rådgivande funktion i förvaltningen. De utgör likväl en mycket viktig del av förvaltningen och har ofta den kunskap som är avgörande för förvaltningen” säger Albin Rosengren, VD för East Capital AB.


15 år


East Capital har varit ett snabbväxande företag. Den första fonden, Rysslandsfonden, startade strax innan det extrema börsras i Moskva sommaren 1998 och fyllde nyligen 15 år. Efter starten följde några tuffa år då investerarna först fokuserade på IT-aktier och sedan skrämdes av börsraset 2002. Först under 2003 blev investeringar i Ryssland och Baltikum riktigt heta och fonderna fick stora inflöden.


Ytterligare tre goda år följde, med efter en extremt stark börsuppgång under 2005 och 2006 så svalnade intresset för Östeuropa och investerarna blev mer intresserade av Asien, främst Kina och Indien. East Capital breddade sitt utbud av fonder och anpassade förvaltningen till institutionella investerares krav. Ett samgående 2010 med AGI gjorde att förvaltningen även täcker Kina och dess grannländer.


Idag 36 miljarder kronor


Sett över de senaste fem åren har dock särskilt Rysslandsfonden varit en rejäl besvikelse. Finanskrisen 2008 slog mycket hårdare mot ryska aktier, trots att landet börsföretag endast påverkas indirekt. Problemet var delvis att när amerikanska och europeiska investerare ville sälja tillgångar för att minska sin skuldsättning, så var det extremt svårt att hitta köpare av ryska aktier. Återhämtningen 2009 var visserligen brant, men sedan har följt tre år då Östeuropafonder har utvecklats sämre än tillväxtmarknaderna generellt och dessa i sin tur har varit förlorare jämfört med USA-börserna.


Ändå står East Capital starkt, även om flera fonder har tappat i storlek jämfört med toppen för fem år sedan. Även om förvaltningen tidigare var nästan dubbelt så stor återstår en imponerande volym på sammanlagt 36 miljarder kronor, varav 95 procent i Östeuropa och 5 procent i Asien. Fokuseringen har troligen hjälpt till att öka och behålla investerarnas förtroende, liksom att huvudkontoret finns i Stockholm. Ungefär 50 procent av förvaltat kapital kommer idag från utländska kunder, som rimligen lockas av att förvaltningen har lång obruten historik och har behållit sin specialisering.

Läs fler analyser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 0,6 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,4 0,7 stängt
London (FT-SE 100)
0,9 0,5 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
1,0 0,7 1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,5 stängt
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,7 16:09
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,9 16:09
Moskva (RTS)
1,6 1,6 1,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,5 0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,2 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,4 1,3 1,5 15:06