Analys

|

Ny granskning av de risker som skapar avkastning

En jämförelse av Nordea Global Stable med Skagen Global, två globala aktiefonder, visar hur även fonder i samma kategori tydligt kan skilja sig i risktagande.

För investerare är det viktigt att förstå vad som orsakar fondernas avkastning. Denna kunskap bidrar till att både förklara fondernas tidigare resultat och att ge rimliga förväntningar om hur varje fond kommer att bete i olika marknadsförhållanden. Skillnader i faktorexponeringar kan vara stor, även för fonder i samma kategori.


Fondernas historiska prestationer finns redan tillgänglig här på Morningstar. Alla investerare kan se sina fonders sammansättning per region, sektor, bolagsstorlek och antalet innehav. Men det går att göra en mer detaljerad granskning med hjälp av ett nytt verktyg för proffs, Morningstars global riskmodell som gör det möjligt att bryta ned en fond sammansättning i 36 delar.


Den globala riskmodellen pekar ut de faktorer som påverkar aktiers avkastning inte bara baserat på sektorer, regioner och valutor utan också baserat på faktorer såsom företagets storlek, värderingspremie, och momentum, samt sex egna faktorer skapade av Morningstar.


Nordea jämfört med Skagen


När analys i riskmodellen används för att jämföra de två globalfonderna Skagen Global och Nordea-1 Global Stable Equity syns tydligt att de förvaltas med två helt olika strategier.


Skagen förvaltar drygt 30 miljarder kronor i sin globalfond med fokus på tre U: aktierna ska helst var Unpopular, Undervärderade och Underanalyserade. Nordeas globalfond är nästan lika stor, men enligt förvaltarna Robert Naess och Claus Vorm är deras fokus istället att hitta börsföretag med stabila aktiekurser och stabila resultat som verkar rimligt värderade till dem. Skagen har ett team med fyra portföljförvaltare som gör egen företagsanalys, medan Nordea i stor utsträckning använder kvantitativa modeller.Traditionella faktorer Nordea Global Stable

En granskning av de grundläggande faktorerna visar stora likheter mellan innehav under de senaste tre åren. Volatiliteten skiljer sig dock, Skagens innehav har aktiekurser som svänger betydligt mer.Traditionella faktorer Skagen Global

Genom att använda Morningstars egenutvecklade faktorer för de båda fonderna blir skillnaderna tydligare.


Att börsföretag har en stark konkurrensposition som de troligen kan försvara i många år framöver kallar Morningstar för bred ”moat” (vallgrav) och analysen i den globala riskmodellen baseras på Morningstars kvantitativa analys av finansiell information för att se vilka företag som verkar ha en vallgrav, i ett försök att spegla hur Morningstars aktieanalytiker har tilldelat vallgravar i sin kvalitativ analys. Andelen innehav med bred ”moat” är större i Nordeas portföljer.Morningstars faktorer Nordea Global Stable

En annan faktor som är vanligare i Nordeas fond än Skagens är hög finansiell hälsa hos börsföretagen. Skagen Global har dock ökat andelen företag som har en stark balansräkning efter att Knut Gezelius tog över som huvudansvarig förvaltare i november 2015.Morningstars faktorer Skagen Global

Omorienteringen av Skagen Global investeringsprocess syns också genom riskmodellens granskning av ägarrisk och osäkerhet i värderingen. Gezelius och hans team har en högre andel innehav där Morningstar anser att ”fair value” är relativt lätt att bestämma. Nordeas fond har även många innehav som är typiska i portföljer hos förvaltare som försöker hålla volatilitet i schack.


Morningstar nya Global riskmodell hjälper alltså investerare att identifiera och bedöma risknivån i placeringar. Den spårar den underliggande ekonomiska exponeringen av aktier till 36 faktorer, bland annat sex av Morningstar egna nyckeltal. Det gör att investerare snabbt kan se hur olika marknadsförhållanden skulle kunna påverka en portfölj. Riskmodell är tillgänglig i Direct Cloud, Morningstars tjänst för institutionella kunder.


Xavkastning Xrisk

Läs fler analyser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 0,9 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,4 1,3 1,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,8 1,0 stängt
Paris (CAC 40)
0,9 0,7 1,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 0,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,5 0,8 15:00