Analys

|

Tabeller omsättningshastighet 2009

Högst, lägst, ökat och minskat. En genomgång av 442 svenska aktiefonder och blandfonder som har rapporterat omsättningshastighet för år 2009.

Jag har gått igenom årsrapporterna från 28 svenska fondföretag och samlat ihop omsättningshastigheten år 2009 för 442 aktie-, hedge- och blandfonder. Detta nyckeltal beräknas som det lägsta av summa köp och summa försäljningar i fonden under året, i procent av snittförmögenheten.


Till exempel betyder 25 procent att fonden i snitt behåller sina innehav fyra år, medan en omsättning på 400 procent betyder att förvaltaren i snitt säljer aktierna efter tre månader. Dock har jag inte tagit med fonder som startade under år 2009, eftersom nyckeltalet omsättningshastighet blir vilseledande när fondförmögenheten vid periodens början är noll (då blir summan av försäljningarna ofta mycket liten). Fond-i-fond ingår inte eftersom nyckeltalet inte täcker underliggande fonders omsättning.


Högst omsättningshastighet 2009
Fond år 2009
%
år 2008
%
år 2007
%
Catella Stiftelse 806 620 325
Handelsb Klick Sverige 90 760 450
Lannebo Alpha 750 210 220
Catella Fokus 642 185 106
Catella Europa Hedge 626 711
Skandia Global Hedge 542 656
Cicero MÖ Sverige 480 250 340
Enter Maximal 434 538
Simplicity Neutral 430 660
SEB Choice Asien Små ex Japan Lux 430 86 160
Handelsb Finland 420 350
Catella Hedge 415 285 301
Robur Momentum 400 520
Lannebo Sverige 130/30 400
Enter Maximal Pro 381 472
Handelsb Europa Hedge Selektiv 380 280 280
Catella Reavinst 362 243 176
Catella Institutionell Allokering 359 427 374
SEB Global Chans/Risk Lux 350 598 650
HQ Middle East 336

Mer än förra året så dominerar de mindre fondbolagen bland dem som gör mest affärer. Det är logiskt att små fonder ofta har högre omsättningshastighet, eftersom det är lättare för förvaltaren att hitta lönsamma snabba affärer om kapitalet som behöver investeras inte är så stort.


De fonder hos storbankerna som haft högst omsättning under 2009 är ofta de som har speciella strategier som just bygger på en ovanligt aktiv förvaltning. Tydliga exempel är Handelsbanken Klick Sverige 90 och Swedbank Robur Momentum. Bland övriga fonder är det många som kallas eller liknar hedgefonder, vilket också är rimligt eftersom fokus på lägre risk och undvikande av förluster gör att förvaltaren oftare behöver vara aktiv.Lägst omsättningshastighet 2009
Fond år 2009
%
år 2008
%
år 2007
%
Robur Index USA 0 0
Handelsb Indien 0 30 170
Nordea Nya Tillväxtmarkn 0 80 70
Danske Global Teknologi 5 8 11
HQ Gorilla 7 8 21
Avanza Zero 7 43 28
HQ Total 9 53 90
Aktiespararna Topp Sverige 10 3 12
Robur Index Sverige 10 10
SPP Index Sverige 10 10 10
Xact Nordic 30 10 10 10
Danske SRI Sverige 10 11 37
Öhman Etisk Index Pacific 10 20 17
KPA Etisk Aktie 10 20 30
Nordea Östeuropa 10 20 30
Xact OMX S30 10 20 40
Robur Export 10 30 10
Folksam Idrott 10 30 30
Xact OMX SB 10 30 90
Nordea Globala Tillväxtmarkn 10 50 30
SEB Europa Offensiv (fd Options) 10 80 -10
SEB Europa Index Lux 10 99 90
Handelsb Sverige Selektiv 10 130

SEB har i några år, ensam bland svenska fondföretag, använt en EU-definition som ibland ger negativ omsättningshastighet (vilket med sunt förnuft är orimligt). Men för 2009 rapporterar även SEB enligt svenska Fondbolagens Förenings definition.


Därmed är det helt logiskt nu indexfonderna som dominerar bland fonder med lägst omsättning. En viktig orsak till att indexfonder ger lägre kostnader är att de bara behöver göra affärer för att hantera insättningar och uttag, samt en eller ett par gånger om året justera innehaven när nya aktier tas med i index. Ibland påstås felaktigt att indexfonder måste köpa fler aktier i börsbolag där aktiekursen stiger kraftigt (vilket skulle driva på uppgången), men sanningen är att en stigande aktiekurs automatiskt gör att aktieinnehavet väger tyngre i portföljen.


Ökad omsättningshastighet 2009
Fond år 2009
%
år 2008
%
år 2007
%
Lannebo Alpha 750 210 220
Catella Fokus 642 185 106
SEB Choice Asien Små ex Japan Lux 430 86 160
Handelsb Klick Sverige 90 760 450
Cicero MÖ Sverige 480 250 340
Alfred Berg Sverige Referens 302 110 77
Catella Stiftelse 806 620 325
Robur Stella Europa 320 160
Folksam Tjänste Världen 280 130 260
Coeli Magnitud 190 48 119
Banco Amerika (fd Alfred Berg) 190 50 70
Folksam Framtid 160 30 60
Catella Hedge 415 285 301
Robur Global Lux 300 180 140
Catella Reavinst 362 243 176
Banco Etisk Global 220 114 146
SEB Swedish Focus 250 146 80
Handelsb Europa Hedge Selektiv 380 280 280
East Capital Baltikum 107 18 37
SEB Private Banking Svensk 140 56 30

Förra året var det Simplicity som stack ut bland fonderna med störst ökning i omsättningshastigheten, men under 2009 har samtliga Simplicitys fonder minskat sin omsättning, dock inte fullt ut tillbaka till nivån 2007. Kanske kan detta tolkas som att den trendföljande förvaltningen tvingades ändra riktning ovanligt många gånger under börsraset 2008 och att även 2009 var ett ganska svårt år.


Under 2009 är det svårare att hitta något fondbolag som sticker ut med generella ökningar, vilket rimligen hänger ihop med att snittet för samtliga fonder minskade tydligt (mer om det i veckans krönika ”Lite lugnare förvaltare”). Men ska man peka ut något fondbolag bland dem som har hyfsat många fonder, så har Catella flera fonder som ökat omsättningen rejält och snittet för fondbolaget ligger kvar över 300 procent.


Minskad omsättningshastighet 2009
Fond år 2009
%
år 2008
%
år 2007
%
Team Catella Tennis 41 636 1737
Catella Europa 45 637 1273
Robur Stella Sverige 150 560
SEB Stiftelse Utland 200 586 540
SEB Etisk Global (fd Miljö) 200 570 560
SEB Bioteknik Lux 270 571 630
SEB Charlottes Investering 40 328
Nordea European Equity Hedge 200 480 540
SEB Svenska Läkaresällsk Inv 20 297 320
SEB Sophiahemmets Invest 30 304 390
Danske Sverige Fokus 316 566 346
SEB Global Chans/Risk Lux 350 598 650
SEB Global Lux ack 170 402 350
SEB Generation 60-tal 130 361 370
Simplicity Neutral 430 660
SEB Global 150 371 420
SEB Generation 70-tal 150 356 370
SEB Choice Nordam Medelstora 270 450 300
SEB Asset Selection 240 419
Robur Stella Småbolag (fd Carnegie) 90 260 150

SEB dominerar helt bland fonder som minskat omsättningen kraftigt. Hela 13 av 20 fonder som minskat mest förvaltas av SEB eller de externa förvaltare som SEB anlitar. Även totalt sett har banken minskat snitthastigheten i förvaltningen med en tredjedel. Förra året var det 46 procent av aktie- och blandfonder som hade en omsättningshastighet över 100 procent, i år är den andelen bara 32 procent. Tabellen ger intrycket att cheferna har gett order till de förvaltare som gjort mest affärer att lugna ner sig – kanske för att vissa kunder i de mest aktiva fonderna (som i flera fall är stiftelser) har klagat?


Fast det är två av Catellas fonder som har minskat omsättningen mest. Förra året var Catella Tennis och Catella Europa bland de fonder som hade allra högst omsättningshastighet, men båda har bytt förvaltare och därmed verkar strategin ha ändrats.


De långsiktiga belastas av alla affärer


Notera slutligen att många slutsatser försvåras eftersom Fondbolagens Förening har valt en vilseledande definition (det lägsta av summa köp och summa sälj), därför att de prioriterat att stora in- eller utflöden, som tvingar förvaltaren att köpa eller sälja mycket aktier, inte ska synas i nyckeltalet.


Men, som jag påpekat många gånger tidigare, den andelsägare som har varit med under hela året, har ju faktiskt tvingats vara med och betala transaktionskostnaderna för alla affärer. Och många kostnader (t ex valutaväxling och ”spread” mellan köp och säljkurs) är dolda i bokföringen, men syns indirekt via fondens omsättningshastighet. Jag tycker därför att det vore bättre att räkna omsättningshastigheten på alla affärer som en fond har gjort, sedan kan de fondbolag som vill det förklara hur mycket av affärerna som har tvingats fram av insättningar och uttag, samt hur stor andel som beror på aktiv förvaltning av fonden.


Ett alternativ vore att behålla den nuvarande justeringen för flöden, men först räkna ut omsättningshastigheten varje månad och sedan beräknade summa omsättning under året, vilket skulle bli mer rättvist i de fall då en fond ändrat storlek kraftigt i början eller slutet av året. Ytterligare kommentarer kring denna undersökning finns i dagens krönika "Lite lugnare förvaltare”.

Läs fler analyser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 0,6 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,4 0,7 stängt
London (FT-SE 100)
0,9 0,5 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
1,0 0,7 1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,5 stängt
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,9 stängt
Moskva (RTS)
1,6 1,6 1,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,5 0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,2 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,4 1,3 1,5 15:06