Analys

|

Tabeller omsättningshastighet 2008

Högst, lägst, ökat och minskat. En genomgång av 447 svenska fonder som har rapporterat omsättningshastighet för år 2008.
Jag har gått igenom årsrapporterna från 29 svenska fondföretag och samlat ihop omsättningshastigheten år 2008 för 447 aktie- och blandfonder. Detta nyckeltal beräknas som det lägsta av summa köp och summa försäljningar i fonden under året, i procent av snittförmögenheten.

Till exempel betyder 25 procent att fonden i snitt behåller sina innehav fyra år, medan en omsättning på 400 procent betyder att förvaltaren i snitt säljer aktierna efter tre månader. Dock har jag inte tagit med fonder som startade under år 2008, eftersom nyckeltalet omsättningshastighet blir vilseledande när fondförmögenheten vid periodens början är noll (då blir summan av försäljningarna ofta mycket liten).

Fond-i-fond ingår inte eftersom nyckeltalet inte täcker underliggande fonders omsättning. Dessutom har jag inte tagit med räntefonder, eftersom innehav med kortare löptid än ett år inte räknas med när fonderna räknar ut omsättningshastigheten och eftersom alla räntebärande värdepapper till skillnad ifrån aktier har ett förfall då förvaltaren är tvungen att omplacera pengarna.

Högst omsättningshastighet 2008
Fond år 2008
%
år 2007
%
år 2006
%
Cicero Hedge 2140 4400 770
SEB Nordic Eq Long/Short Lux 1815
Catella Europa Hedge 711
Simplicity Neutral 660
Catella Europa 637 1273 787
Team Catella Tennis 636 1737 1424
Catella Stiftelse 620 325 239
SEB Global Chans/Risk Lux 598 650 771
SEB Stiftelse Utland 586 540 525
SEB Bioteknik Lux 571 630 606
SEB Etisk Global (fd Miljö) 570 560 524
Danske Sverige Fokus 566 346 354
Robur Stella Sverige 560
Enter Maximal 538
Robur Momentum 520
SEB Asset Selection 489
Nordea European Equity Hedge 480 540 490
SEB Choice Nordam Medelstora 450 300 352
Handelsb Klick Sverige 90 450
Catella Institutionell Allokering 427 374 197


För tredje året i rad dominerar SEB bland de fonder som gjort mest affärer i förhållande till sin storlek. 35 procent av de mest aktivt förvaltade fonderna tillhör SEB, trots att banken bara har 18 procent av fonderna i undersökningen. Föregående två år har SEB dominerat ännu mer, men den minskade dominansen i år beror främst på att fler fonder som förvaltas av andra fondföretag har riktigt hög omsättning.

Lite drygt hälften av SEB-fonderna rapporterar samtidigt en omsättningshastighet under 100 procent, vilket visar att det finns dramatiska skillnader i hur förvaltningen görs. De fonder hos SEB som innehåller många miljarder eller stor andel svenska aktier tenderar att ha en mycket lägre omsättning.

I övrigt är det flera hedgefonder som har mycket hög omsättning, medan det är ovanligt att vanliga Sverigefonder ligger över 100 procent. Ett annat tydligt samband är att det främst är fonder med liten fondförmögenhet jämfört med konkurrenterna som har extremt aktiva förvaltare. Dessutom har tillkommit nya fonder med strategier som bygger på hög omsättning, till exempel Enter Maximal och Robur Momentum.

Lägst omsättningshastighet 2008
Fond år 2008
%
år 2007
%
år 2006
%
SEB Choice Sverige 2 -77
SEB Internet -60 -90 -48
SEB Europa Småbolag -28 40 -36
SEB Choice Nordamerika -21 100 167
Robur Index Europa 0
Robur Index USA 0
Kaupthing Sverige Index 30 0 4 19
Folksam Japan 0 40 40
SEB Teknologi 0 40 61
Öhman Etisk Index Japan 2 10 50
Öhman Etisk Index Europa 6 10 30
Aktie-Ansvar Fondselect Global 7 0
Danske Global Teknologi 8 11 16
HQ Gorilla 8 21 19
Gustavia Blue Engine 9
Robur Index Sverige 10
SEB Östeuropa Småbolag Lux 10 -630 58
Penser Index Sverige (OMX) 10 9 24
Xact Nordic 30 10 10
Handelsb 30-i-topp Index 10 10 10
SPP Index Europa 10 10 10
SPP Index Sverige 10 10 10
Cicero Biotech & Healthcare 10 30 40
Robur Japan 10 30 180
Robur Norrmix 10 50 70


Precis som föregående år är SEB i topp bland de fonder som redovisar lägst omsättning. Det beror dock på att banken delvis verkar hålla fast vid en EU-definition som ibland ger negativa värden, trots att det i årsberättelsen för 2007 står att SEB tillämpar Fondbolagens Förenings redovisningsrekommendation: ”Det minsta av summa köpta och summa sålda värdepapper under perioden, dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet under perioden.” Med en korrekt beräkning enligt denna definition är det omöjligt att få en negativ omsättning. Någon årsberättelse för 2008 har jag inte lyckats få från SEB, den påstås vara klar först i augusti eller september (mer om detta i dagens krönika).

Indexfonder dominerar som vanligt bland fonder som har lägst omsättning. Det är fullt rimligt eftersom förvaltaren av en indexfond bara behöver göra affärer när fonden har in- eller utflöden, samt om bolagen som ingår i index byts ut.

Även några aktivt förvaltade fonder finns dock med. Kunderna borde rimligen fråga sig vad förvaltaren av Folksam Japan, Danske Global Teknologi, HQ Gorilla och Gustavia Blue Engine gör om dagarna. Inte verkar det vara särskilt många affärer, men å andra sidan ger låg omsättning lägre kostnader i fonden så det är bra att förvaltaren avstår att göra affärer så länge de inte har bra idéer.

Ökad omsättningshastighet 2008
Fond år 2008
%
år 2007
%
år 2006
%
Catella Stiftelse 620 325 239
Danske Sverige Fokus 566 346 354
Simplicity Norden 335 159 185
Nordea Global Technology 180 20 10
SEB Choice Nordam Medelstora 450 300 352
Länsförsäkr Sverige 240 111 80
Alfred Berg Optimal Norden 165 37 97
Simplicity Nya Europa 262 151 172
Simplicity Afrika 247 143
SEB Östeuropa ex Ryss Lux 237 140 151
Lannebo Mix 190 100 40
Penser Hedge 170 88 100
Robur Råvaru 160 80 110
Catella Fokus 185 106 103
Catella Trygghet 249 170 45
Alfred Berg Ryssland 103 25 41
Länsförsäkr Teknologi 144 66 176
Handelsb Norden Aggressiv 120 50 90
Robur Finans 160 90 100
Handelsb Garanti Plus 360 290


Simplicity sticker ut bland fondbolag med ökad omsättning, snittet har ökat från 145 procent under 2007 till 317 procent under förra året. Högst ligger nya fonden Simplicity Neutral, men som synes ökade både Norden, Nya Europa och Afrika sin omsättning kraftigt under börsraset förra året.

Även bland de fonder som ökat som omsättning är ett tydligt mönster att fondförmögenheten nästan alltid är mindre än snittet i kategorin. Förvaltare av små fonder har både lättare och större intresse att försöka överträffa konkurrenterna genom snabba förändringar av fondens innehav. De största fonderna förvaltas ofta försiktigare och närmare index, eftersom det för fondbolagets intäkter är viktigare att inte riskera att skrämma bort nuvarande kunder med dåliga resultat, än att försöka locka nya kunder med bra resultat.

Minskad omsättningshastighet 2008
Fond år 2008
%
år 2007
%
år 2006
%
Cicero Hedge 2140 4400 770
Team Catella Tennis 636 1737 1424
Catella Europa 637 1273 787
Coeli Sverige 273 595 339
SEB Etisk Global Lux 263 580 521
Nordea Nordic Equity Hedge 300 610
Penser Sverige 50 254
Banco Hedge 63 264 235
Carnegie Safety 90 BRIC 283 483
Folksam USA 40 210 390
SEB Private Banking Försiktig 27 190 145
Alfred Berg Fjärran Östern 147 300 137
SEB Private Banking Möjlighet 17 160 147
Handelsbanken Indien 30 170
Skandia Småbolag Europa 96 229 66
Folksam Tjänste Världen 130 260 190
Robur Ethica Global Mega 90 210 140
SEB Trygg Placering 81 190 204
SEB Etisk Sverige Lux 141 250 53
SEB Internationell Bland Lux 376 480 439


Även i tabellen ovan med de fonder som minskat sin omsättning mest finns en övervikt SEB-fonder. Delvis är det en effekt av att fonder med hög omsättning lättare kan minska farten kraftigt. Totalt sett har SEB nämligen ökat takten något, från ett snitt på 150 procent omsättning under 2007 till ett tempo på 178 procent i snitt förra året. Bland de övriga tre storbankerna ligger Handelsbanken högst med ett snitt på 109 procent.

Spararna betalar alla transaktionskostnader

Notera slutligen att många slutsatser försvåras eftersom Fondbolagens Förening har valt en vilseledande definition (det lägsta av summa köp och summa sälj), därför att de prioriterat att stora inflöden till en fond, som tvingar förvaltaren att köpa mycket aktier, inte ska synas i nyckeltalet.

Men, som jag påpekat många gånger tidigare, den andelsägare som har varit med under hela året, har ju faktiskt tvingats vara med och betala transaktionskostnaderna för alla affärer. Jag tycker därför att det vore bättre att räkna omsättningshastigheten på alla affärer som en fond har gjort, sedan kan de fondbolag som vill det förklara hur mycket av affärerna som har tvingats fram av insättningar och uttag, samt hur mycket som beror på aktiv förvaltning av fonden.

Ett alternativ vore att behålla den nuvarande justeringen för flöden, men först räkna ut omsättningshastigheten varje månad och sedan beräknade summa omsättning under året, vilket skulle bli mer rättvist i de fall då en fond ändrat storlek kraftigt i början eller slutet av året. Ytterligare kommentarer kring denna undersökning finns i dagens krönika "Vill du flyga ballong eller helikopter?"

Läs fler analyser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 0,6 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,4 0,7 stängt
London (FT-SE 100)
0,9 0,5 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
1,0 0,7 1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,5 stängt
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,9 stängt
Moskva (RTS)
1,6 1,6 1,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,5 0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,2 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,4 1,3 1,5 15:06