Krönika

|

Antal innehav avslöjar din fondförvaltare

Det finns många avancerade beräkningar som påstås visa vilken typ av förvaltning en aktiefond har. Men det enklaste och mest avslöjande är ofta totalt antal innehav och hur mycket som är investerat i de tio största.

Det finns två huvudspår när det gäller att välja bäst aktiefond. Det ena utgår från att ingen vet vilken fondförvaltare som kommer att lyckas bäst i framtiden. och lösningen blir att välja den som har lägst avgift så att största möjliga andel blir kvar till spararen. Det andra huvudspåret utgår från antagandet att det går att överträffa aktiemarknaden med hjälp av skicklighet, vilket ger lösningen att välja den förvaltare som har uppvisat bäst historiska resultat.


Men räcker det, finns det inte fler faktorer än låga avgifter och bra historik? Jo, väldigt viktigt för framtiden är även att förvaltaren idag har bra förutsättningar att fortsätta lyckas bra. Vilka förutsättningar detta är beror på förvaltningsstilen.


En förvaltare som har skapat meravkastning genom snabba affärer kommer att rapportera hög omsättningshastighet. Med denna förvaltningsstil är det en fördel om fonden idag har liten förmögenhet jämfört med andra fonder, så att det fortfarande går att snabbt byta positioner.


Andra förvaltare har lyckats genom att pricka rätt länder och branscher och kan göra det med låg omsättningshastighet, men kommer istället att rapportera hög ”active share”. Då gäller det att kontrollera att fondens jämförelseindex faktiskt stämmer med de placeringar fonden är inriktad på, för annars kan avvikelsen jämfört med index bero på att fonden har en annan inriktning än index.


Företagsfokuserade


Fast många aktieförvaltare behåller innehaven länge och struntar i index, de fokuserar istället på att leta bra företag som de tror kommer att överraska positivt på lång sikt. Denna företagsfokuserade inriktning brukar på engelska kallas ”stock picking” och kan fungera bra även om fördelningen när det gäller länder och branscher är ungefär samma som index. Därför är omsättningshastighet och ”active share” sämre mått för att hitta dessa förvaltare, betydligt enklare och säkrare är att granska antalet innehav och hur stor andel som är placerad i de tio största innehaven.


Normalt antal innehav i en företagsfokuserad förvaltares fond varierar beroende på hur bred kategorin är. Denna typ av Sverigefonder har vanligen ungefär 30 innehav och ungefär 50 procent placerat i de tio största. Förvaltare av USA-fonder har mycket fler bolag att välja på och även förvaltare i USA som säger att de är ”stock pickers” har ofta ungefär 100 olika innehav, med ungefär 30 procent i de tio största. Fast detta ger ändå stor skillnad mot passivt förvaltade indexfonder som placerar i USA, de har normalt omkring 600 olika aktieinnehav.


Mitt emellan Sverige och USA finns till exempel Asienfonder som när de är aktivt förvaltade normalt har ungefär 60 innehav. Andra sorters aktiefonder som också placerar i många olika länder, som Europafonder och tillväxtmarknadsfonder, har ofta ännu fler innehav även om de förvaltas aktivt. Men i alla kategorier finns extrema förvaltare som fokuserar hårt och bara har omkring 30 innehav.


30 räcker


30 räcker för tillräckligt bra riskspridning, för om ett innehav är 4 procent av fondens förmögenhet och en katastrofal nyhet gör att aktiekursen faller 25 procent så betyder det att fonden bara tappar 1 procent av kapitalet. Men samtidigt betyder en koncentrerad portfölj med bara 30 innehav att när förvaltaren har rätt så ger det rejäl effekt.


Dessutom har förvaltare begränsat med tid. För att verkligen granska ett börsbolag och sätta sig in i fakta, läsa olika analyser och själv göra kalkyler och dra slutsatser så behöves uppåt en veckas tid. Redan med 30 innehav så tar det alltså över ett halvår att göra en grundlig genomgång av hela fondens innehav.


I praktiken gör förvaltare ofta den mest detaljerade analysen innan de börjar köpa aktier i ett bolag. Sedan har de bra koll på vilka faktorer som de tycker är avgörande för just det företaget. Men när de letar nya innehav till fonden behöver analysen göras grundligt på många fler kandidater, eftersom slutsatsen av dessa analyser ofta blir att aktien inte är köpvärd. När en skicklig förvaltare äntligen hittar en klart köpvärd aktie är det alltså vettigt att satsa rejält.


Andel i tio största


Andel av fonden som är placerat i de tio största innehaven är också en bra mått på hur fokuserad förvaltningen är. Ibland använder företagsfokuserade fondförvaltare specialregeln som tillåter fyra innehav som är större än 5 procent men maximalt 10 procent av fondförmögenheten, vilket gör att över en tredjedel av fonden kan vara placerad i bara fyra börsföretag. Extra hög koncentration i de största innehaven ger en tydlig extra risk som sällan går att motivera enbart med företagens framtidsutsikter. I praktiken beror så stora innehav ofta på att marknaden också är koncentrerad, till exempel att ett fåtal stora börsföretag dominerar på små aktiemarknader som Turkiet och i smala branscher som bioteknik.


Här på Morningstars sajt visas dessa två nyckeltal för varje aktiefond på sidan ”Innehav” under rubriken ”Fondens investeringsstil”. Där jämförs dessutom fonden antal innehav med hela kategorin, men notera att antalet för kategorin är det totala antalet olika innehav som finns sammanlagt i alla fonder i kategorin. Procent av förmögenhet i tio största placeringar för kategorin är ett kapitalvägt snitt där de största fondernas portföljer väger tyngst.


Xactiveshare Xfondfakta Xförvaltare

Läs fler krönikor i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-4,2 -4,2 -4,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
-4,0 -4,0 -4,0 17:43
London (FT-SE 100)
-3,3 -3,7 -3,7 stängt
Paris (CAC 40)
-3,9 -4,0 -3,9 17:43
Tokyo (TOPIX)
0,0 -0,4 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
-3,0 -3,0 -2,7 11:43
New York (NASDAQ 100)
-3,7 -3,7 -3,4 11:43
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -1,6 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,7 -1,7 -2,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,9 -2,2 -2,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-4,3 -5,2 -5,0 15:06