Krönika

|

Awards är en morot alla tjänar på

Att ha varit vinnare under 5 år ger inte en säker prognos om fondens framtid. Men när de bästa prestationerna får uppmärksamhet genom Awards ger det alla förvaltare en extra morot att anstränga sig hårdare att nå hög avkastning, vilket alla fondsparare tjänar på.

Idag har vi delat ut Morningstar Fund Awards, på Nalen här i Stockholm. Syftet är att uppmärksamma förvaltare som har presterat bäst i sina kategorier de senaste 5 åren. Våra kalkyler pekar ut fonder som har levererat avkastning i toppklass och gjort det med risktagande under snittet (se ”Nu ger vi pris till försiktiga fondteam”). Det är en höjdpunkt på året att få vara med att sprida glädje i fondbranschen.


Men ökat fokus på historiska vinnare ger risk för missförstånd. Vinnarna kan använda sina priser som argument i reklam, vilket är möjligt att kritisera eftersom det finns ett ganska svagt samband mellan historiska prestationer och framtiden. Stort fokus på de mest extrema resultaten historiskt ger risk att fondsparare blir besvikna när framgången inte upprepas fullt ut.


Slump på kort tid


Detta gäller särskilt priser som fokuserar på förvaltarens prestationer under relativt kort tid. Ofta är fondpriser baserade främst på prestationen under föregående år eller de senaste 3 åren. Jag tror att det finns flera argument som gör att särskilt media gärna fokuserar på korta tidsperioder som ett år när de utvärderar fonder och ger priser. Ett är att det då finns fler extrema prestationer att uppmärksamma, eftersom de slumpvisa svängningarna har större inverkan på kort sikt. Ett annat argument är att små nya fonder ofta förvaltas med mer extrema strategier, men för att få med dem i tävlingen behövs ett kortsiktigt fokus. Ett tredje argument är att prisutdelning varje år kombinerat med långa mätperioder ger ökad sannolikhet att samma vinnare återkommer, vilket minskar spänningen.


Nackdelar med korta mätperioder är främst att slumpen avgör rangordningen mer, eftersom framgångsfaktorer som låga kostnader och högre kvalitet på den fundamentala analysen kräver långa tidsperioder för att ge tydlig effekt.


5 år


Morningstar Fund Awards har längre mätperiod och granskar förvaltarnas prestationer under de senaste 5 åren. Vår metod för att sortera fram de förvaltare som har lyckats bäst belönar dessutom särskilt fonder som lyckas leverera högre avkastning än snittet bland konkurrenterna samtidigt som fonden haft lågt risktagande. För de övergripande priserna som ges till fondbolag använder vi samma riskjusterade avkastning som är basen för Morningstar Rating, ett analysverktyg som faktiskt har visat sig göra viss nytta när det gäller att spå framtiden (mer om det i ”Säg adjö till de som bara pratar fondbetyg”, länk ovan till höger).


Ändå är det förstås orealistiskt att tro att de som har lyckats bäst de senaste 5 åren kommer att fortsätta vara bäst. Så lätt är det inte att spå framtiden. Och fondsparare ska förstås alltid i första hand välja bland de fonder som ger ett lagom risktagande, se till att hålla kostnaderna för sparandet låga och först i tredje hand kan det vara värt att välja bland de fonder i kategorin som har lyckats bäst historiskt.


Morot


Fast det finns en annan minst lika viktig effekt av att bra prestationer uppmärksammas. Precis som andra typer av tävlingar och prisutdelningar inom idrott och kultur så tror jag att våra Fund Awards bidrar till att även många andra som förvaltar fonder i tävlingens kategorier anstränger sig hårdare. Det liknar hur fondbetyg som Morningstar Rating mer generellt bidrar till utvärdering och fokus på att göra ett bra jobb.


Att locka med en morot fungerar i många sammanhang, det vet vi. Och för en förvaltare är det inte bara vinsten som lockar. En utmärkelse gör fonden mer känd, lockar fler investerare och höjer därmed förvaltarens marknadsvärde. Effekten blir högre löner och mer bonus, vilket är en mer konkret drivkraft. Och tävlingen att försöka vinna nästa gång sporrar därför extra mycket. Därför tjänar faktiskt alla fondsparare på att de bästa förvaltarnas prestationer får uppmärksamhet, med till exempel Morningstar Fund Awards.

Läs fler krönikor i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,2 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,0 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,7 0,4 0,3 stängt
Paris (CAC 40)
0,2 0,1 0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,6 0,7 0,8 14:27
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,4 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,8 stängt
Moskva (RTS)
1,7 1,7 1,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,8 -0,8 -0,6 13:32
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,5 0,8 11:02
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 0,9 0,9 stängt