Krönika

|

Kolla även delbetygen

Glöm inte att granska Rating för både 3, 5 och 10 år när du jämför fonder, de ger ibland viktig information om skillnader i fondernas resultat.

Hösten 2006 införde Morningstar fondbetyg baserade på tre tidsperioder: 3, 5 och 10 år. Om fonden har funnits mer än tio år så summeras de tre betygen i en Total Rating, där den längsta mätperioden väger tyngst. Men för fonder som har funnits mellan tre och fem år är Total Rating samma som 3 års Rating. Fast även om fonden har funnits över tio år så är det ändå de senaste 3 årens resultat som väger tyngst i totalbetyget, eftersom 3-årsperioden påverkar alla tre delbetygen (mer detaljer finns under ”Hjälp / Morningstar” i huvudmenyn).


Just nu är kontrasten ovanligt stor mellan dessa tre tidsperioder. För tre år sedan, våren 2007, var världens aktiemarknader nära en topp och Morningstars svenska fondindex för alla typer av aktiefonder har backat 10 procent sedan dess (fram till 30 april). Men de föregående två åren var bra börsår, så de senaste 5 åren har aktiefonderna i snitt klättrat 41 procent. Ytterligare fem år bakåt var världens börser nära toppen på IT-bubblan, så de senaste 10 åren har fondindex för aktiefonder bara segat sig upp 9 procent (knappt 1 procent avkastning per år).


Oftast är det små skillnader mellan de tre delbetygen, särskilt för de fonder som förvaltas med små avvikelser från jämförelseindex och därmed får medelmåttiga betyg. Men fonder med mer aktiv förvaltning och fonder som har en egen stil kommer ibland att utvecklas dramatiskt mycket bättre eller sämre än konkurrenterna, vilket påverkar fondbetygen.


En förbättring i sökningen på Morningstars nya svenska sajt, som lanserades i oktober 2009, är att det finns en vy som visar alla fyra fondbetygen i kolumner bredvid varandra. Därmed går det lätt att se avvikelser i fondbetygen, till exempel när man söker fonder i en bestämd kategori eller hos ett visst fondföretag.


Exempel


Ett intressant exempel bland Sverigefonderna är Aktie-Ansvar Sverige , som utvecklades sämre än snittet både 2008 och 2009, vilket gör att 3-årsbetyget bara är 2 stjärnor. Under perioden 2000-2002 var detta dock en av de bästa fonderna på att klara börsnedgången och den fina starten gav ett så stort försprång att fonden är bland de allra bästa de senaste 10 åren. För fondsparare som väljer Sverigefond gäller det alltså att bestämma sig för vad som väger tyngst: lite sämre än snittet de senaste åren, eller mycket bättre än konkurrenterna för 8-9 år sedan. Hos Morningstar väger det långsiktiga resultatet tyngst och Aktie-Ansvar Sverige har 4 stjärnor i Total Rating.


Ett ännu tydligare exempel på att dåliga resultat under en kort period kan slå hårt är Swedbank Robur Privatisering, som hade ett riktigt dåligt resultat under börsraset 2008 jämfört med snittet bland globalfonder. Det påverkar 3-årsbetyget rejält, som är 3 stjärnor, medan resultatet ett enskilt år inte har så stort genomslag vid längre jämförelser, så Morningstar Rating för både 5 och 10 år är fortfarande högsta betyg, 5 stjärnor.


Dåliga resultat under börsras påverkar Morningstar Rating extra mycket, eftersom det finns en riskjustering i beräkningen av fondbetygen. Fonder som förlorar mer än konkurrenterna under nedgångar straffas, eftersom erfarenheten visar att de flesta fondsparare är väldigt negativa till plötsliga stora förluster och föredrar en jämn värdeuppgång.


Motsatt utveckling i Rating finns hos SEB Choice Nordamerika Småbolag som har 5 stjärnor de senaste 3 och 5 åren, men bara Morningstar Rating 2 stjärnor de senaste 10 åren. Därmed är det förstås extra intressant att fonden bytte till en extern förvaltare, Jan Parsons hos Pier Capital utanför New York, i januari 2004 vilket gav en annorlunda inriktning på förvaltningen – och uppenbart bättre resultat. Om en fond bytt förvaltare och dess Rating därefter har ändrats kraftigt, så är det rimligt att bortse från resultaten innan förvaltarbytet.


Det kan även bli stora skillnader i Rating mellan delperioder om fonderna i en kategori är delade i olika grupper. Ett exempel är IT-fonderna, där vissa investerar främst i USA, medan andra nästan enbart köper svenska aktier. SEB Teknologi tillhör den första gruppen och avkastningen har stadigt varit lite bättre än snittet i kategorin de senaste tre åren, vilket räcker till 5 stjärnor. IT-fonder med främst svenska innehav som Swedbank Robur Ny Teknik (f d Banco Teknik & Innovation) föll betydligt mer under börsraset 2008. Å andra sidan klarade sig svenska IT-aktier betydligt bättre under den föregående treårsperioden 2004-2006 och innehav utanför USA var bättre under börsraset 2001-2002, så SEB Teknologi har bara 2 stjärnor i 10-årig Rating.


Mer nyanserat


Vissa fondföretag redovisar endast fondernas Total Rating. Några andra, till exempel SEB, väljer att enbart visa Morningstar Rating för den kortaste perioden 3 år i sin information till spararna. Det sistnämnda grundar sig delvis i att individerna som förvaltar fonderna inte vill ha med resultat som ligger långt bak i tiden (då de kanske inte ens skötte fonden), plus att förvaltarna föredrar att alla betygssätts baserat på en enda tidsperiod.


Därför kan det ge en mer nyanserad sammanfattning av resultaten om fondernas Rating granskas i sökningen här på Morningstars sajt. Välj först det fondbolag du är intresserad av och sedan vy ”Rating” så ser du alla fyra fondbetygen och även vilken kategori jämförelsen är gjord i för varje fond.

Läs fler krönikor i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,1 -1,3 -1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,8 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,7 1,8 1,5 stängt
Paris (CAC 40)
1,3 1,9 1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 0,3 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,3 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
1,3 1,3 0,8 18:52
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 -0,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,7 1,2 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,1 2,1 1,8 stängt