Krönika

|

Månadsinfo på rätt väg

Allt fler fondbolag publicerar varje månad kommentarer skrivna av förvaltarna själva. Bäst är Lannebo, sämst är Handelsbanken.

En nackdel med att spara i fonder är att det är svårt att få färsk information om vad fonden innehåller idag och vad förändringar beror på. Internet har minskat problemet, i takt med att tjänster som Morningstar och fondbolagens egna hemsidor blivit bättre. Till exempel går det numera ofta att hämta årsrapporter och halvårsrapporter som pfd-filer upp till en månad innan den tryckta rapporten dimper ner i brevlådan.

Fast det finns även försämringar. Mycket av det nya innehåll som fondbolagen lanserade på internet när intresset för fondsparande var som störst, under Nasdaq-bubblan och PPM-valet år 2000, har därefter försvunnit eller slutat att uppdateras. Förklaringen är förstås börsraset de senaste två åren, som dels minskat intresset hos spararna, dels tvingat fondbolagen att spara.

Men en förbättring som verkar vara här för att stanna är förvaltarkommentarer på internet varje månad. De är ett utmärkt hjälpmedel för aktiva fondsparare som försöker att förstå varför andelskurserna stiger eller faller så att de kan byta till de framtida vinnarna.

Många fondbolag har någon typ av nyhetsbrev eller allmän marknadskommentar. En ambitiös variant skickas ut av Länsförsäkringar varje månad (deras månadsrapport per sista november är redan ute) med prognoser för sex marknader. Men det är fortfarande ganska ovanligt med en ny kommentar för varje fond varje månad.

Fyra varje månad

Jag har letat och bara hittat fyra svenska fondföretag som presenterar förvaltarkommentarer varje månad: Alfred Berg, Handelsbanken, Lannebo och SEB. Det är dock stor skillnad på innehåll, längd och kvalitet.

För att hjälpa till att locka fler fondföretag att börja med månadskommentarer samt att höja kvaliteten har jag bestämt mig för att med jämna mellanrum gå igenom och utvärdera förvaltarkommentarerna. För att detta ska bli någorlunda rättvist har jag först funderat kring vad en aktiv fondsparare i första hand vill få information om och bestämt mig för tre områden som ger poäng:

(A) Marknaden. Vad har hänt den senaste månaden? Hur är läget idag? Vad tror förvaltaren om framtiden? Är det just nu klokt att köpa eller sälja denna fondkategori?

(B) Stil. Hur avviker fonden från sitt jämförelseindex? Har förvaltaren en bestämd stil och hur påverkar den innehaven? Vilken kortsiktig taktik satsar förvaltaren just nu på?

(C) Aktivitet. Vilka är de största förändringarna under månaden – dels bland innehav, dels bland länder eller branscher – både absolut och relativt index. Varför har dessa ändringar gjorts? Vad planeras framöver?

Innan jag berättar om resultatet vill jag påpeka att uppdateringen verkar vara långsam hos alla. När detta skrivs den 5 december har alla fyra fortfarande kommentarer som gäller oktober.

Bäst av de fyra är Lannebo Fonder, vilket nog bland annat beror på att de har publicerat kommentarer ända sedan de startade för drygt två år sedan och på att de har ett litet antal fonder. Både beskrivningarna av marknaderna och fondernas aktivitet är mycket bra, det som saknas är ibland information om fondernas stil. Dessutom är utformningen med två sidor där texten kompletteras med diagram och tabeller utmärkt.

Näst bäst är Alfred Berg, men det är med tvekan eftersom bara ett fåtal fonder har en månadskommentar och variationen i kvalitet är stor.

SEB har i de flesta fall bra eller till och med mycket bra beskrivningar av marknaden och vad förvaltaren tror om framtiden. Det som till stor del saknas är beskrivningar av stil och aktivitet. Men SEB började publicera förvaltarkommentarer på sin hemsida för två veckor sedan, så det kommer säkert förbättringar.

Sämst är Handelsbanken, vilket bland annat beror på att deras förvaltarkommentarer är klart kortast. Även här är kvaliteten mycket ojämn, till exempel innehåller kommentaren till Europafonden nästan ingenting. Dessutom är en svaghet att det inte framgår vilken person som skrivit texten.

Läs fler krönikor i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,1 -2,2 -1,1 12:26
Frankfurt (DAX30)
-1,5 -2,0 -0,9 12:27
London (FT-SE 100)
-0,7 -1,4 -0,3 11:27
Paris (CAC 40)
-1,1 -1,6 -0,5 12:27
Tokyo (TOPIX)
-0,7 -0,3 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 -0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,1 stängt
Moskva (RTS)
-1,7 -1,7 -0,7 13:27
Hong Kong (HANG SENG)
-1,8 -1,8 -1,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -1,3 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,3 -1,8 -0,8 11:27