Marknadskommentar

|

Asien hoppas på kinesisk mjuklandning

Efter raset i slutet på april har Asienfonderna rört sig i sidled. Men nu ökar oron att minskad konsumtion i USA ska ge en hårdlandning i Kina.
Börsvindarna har vänt i Asien. Sedan årsskiftet har MSCI Kina backat 13 procent och MSCI Indien har backat 15 procent. Även övriga aktiemarknader i Asien har tappat kraftigt från sina årshögsta. Nedgången började i slutet på april när Kinas regering vidtog åtgärder för att bromsa den ekonomiska tillväxten, samtidigt som signaler kom att USA-räntorna snart skulle börja höjas.

Annat var det förra året, då var aktiemarknaderna i Asien bland vinnarna, bara MSCI Malaysia utvecklades sämre än världsindex. Bland 50 länder var MSCI Kina på sjätte plats och MSCI Indien på nionde, med värdeökningar i dollar på 81 och 74 procent.

Ökat beroende av Kina

Under de senaste åren har de mindre länderna i Asien blivit allt starkare påverkade av den höga tillväxten i bjässen Kina. Å ena sidan har ökad handel med Kina givit nya möjligheter, å andra sidan har konkurrensen från de extremt låga kinesiska lönerna blivit allt tuffare. Dessutom har ökad efterfrågan från Kina drivit upp priserna på många råvaror, allt ifrån stål till olja.

Orsaken till att regeringen i Kina i våras vidtog drastiska åtgärder för att bromsa den ekonomiska tillväxt var allt tydligare tecken på överhettning, som riskerar att ge en fastighetsbubbla och svårkontrollerad inflation. Åtstramningen verkar börja ge effekt. Konsumentpriserna i Kina har visserligen fortsatt uppåt (plus 5 procent det senaste året) men ökningstakten i både bankutlåning, industriproduktion och utrikeshandel har börjat avta. Den obesvarade frågan är om Kina kommer att lyckas genomföra en ”mjuklandning” (en sänkt men fortsatt tillväxt) eller om effekten av åtstramningen blir så kraftig att landets ekonomi ”hårdlandar”.

Svag konsumtion i USA

Under sommaren har risken för en ”hårdlandning” ökat eftersom tillväxten i USA var svag under andra kvartalet. Det som främst oroar är att motorn i amerikansk ekonomi de senaste åren, den privata konsumtionen, nästan helt tappat farten – ökningen under andra kvartalet var den minsta sedan 1995. Troligen är de stigande oljepriserna en viktig orsak, både direkt genom att konsumenterna får mindre pengar över till annat, och indirekt eftersom kraftigt ökade bensinpriser gör människor oroliga vilket ökar sparandet.

Frågan är om svackan under andra kvartalet är tillfällig. Pessimisterna varnar att sparandet är alldeles för lågt i USA och att engångseffekter från sänkta skatter och rekordlåga räntor nu har klingat av. Effekten av minskad konsumtion i USA skulle bli stor i Asien, särskilt i Kina, där många företag helt är fokuserade på export till amerikanska konsumenter.

Svårt finjustera tillväxten

Dessutom är det svårt för regeringen i Kina att finjustera tillväxten. Under 2003 blev den uppenbart för stark och landets import ökade 40 procent. Nu är målet att återgå till en balans mellan behovet av nya arbetstillfällen och tillgången på tillgången på övriga resurser. Med tanke på att två tredjedelar av landets miljardbefolkning fortfarande hindras från att flytta till städerna, är det ingen lätt uppgift (se ”Många problem för Kinafonder”).

Läs fler kommentarer i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 0,8 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,0 -0,1 -0,9 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 0,9 0,0 stängt
Paris (CAC 40)
-0,4 0,5 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 0,2 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,6 16:48
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,9 -0,9 -1,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,8 0,8 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,3 1,5 0,9 stängt