Marknadskommentar

|

Fortsatt uppgång trolig

Den globala börsuppgången ser ut att hålla i sig ett tag till. Men stiger världsindex 5-10 procent till de närmaste månaderna, då frestas fler placerare att ta hem vinster så att uppgången bryts.

Fondåret 2013 har börjat bra, globalfonderna har i snitt stigit 5 procent och många smala aktiefonder ytterligare lite mer. Den senaste veckan har dock kronan stärkts brant mot dollarn, som fallit till 6,36 kronor, vilket sänkt globalfondernas värde omräknat till kronor.


Vinstmarginalerna hos börsföretagen är höga och historisk har det då ofta kommit bakslag efter branta börsuppgångar. Efter stark utveckling under 2012 är det dags att fråga sig om värderingen har hunnit bli så hög att det är dags att flytta pengar från aktiefonder till säkrare placeringar. Svaret beror i första hand på individuella faktorer som spartid och riskvilja, men även för långsiktiga sparare är det värt att försöka parera överdrivna svängningar på aktiemarknaden.


Fast ännu är aktier i snitt inte övervärderade. Morningstar analyserar 1600 amerikanska aktier och bedömer vad aktiekurserna borde vara baserat på våra egna prognoser för framtida kassaflöden. När dessa jämförs med dagens faktiska aktiekurser så är resultatet att USA-aktier just nu i snitt bara är 1% övervärderade, jämfört med 15% undervärderade i mitten av 2012.


Starka argument


Dessutom finns flera andra starka argument för en fortsatt uppgång. I ett längre perspektiv är kursuppgången inte stor, för inräknat nedgången 2011 så har avkastningen från aktier de senaste tre åren varit låg. I genomsnitt har aktiefonder bara stigit 5 procent totalt under de senaste tre kalenderåren. Och mätt över de senaste fem åren är värdeminskningen 11 procent, enligt Morningstars fondindex. Visst är det rimligt att finanskrisen gav värdeminskning, men många börsföretag har sedan dess fortsatt att växa och ökat sina vinster.


Positiva nyheter de senaste månaderna hjälper också till att öka optimismen. Europas politiker har visat handlingskraft för att rädda euron och kongressen i USA verkar lyckas att undvika den åtstramning kallad ”fiscal cliff” som hotat att knäcka tillväxten där. Centralbankerna runt om i världen har lovat fortsatt penningpolitisk stimulans och tillväxten i Kina verkar ta fart igen.


Räntorna är fortfarande väldigt låga, vilket gör att det alternativet till aktiefonder inte lockar. Hedgefonder skulle kunna vara mer attraktiva, men majoriteten har misslyckats med att ge avkastning som tydligt överträffar räntebärande.


Tar hem vinster


Därmed återstår för många placerare enbart aktiefonder. Som jag påpekade i krönikan ”Aktier ger mer, men inte mycket” (länk ovan till höger), finns den avgörande fördelen kvar. De utdelningar som börsföretagen betalar till aktieägarna varje år betyder att avkastningen totalt sett blir hyfsad även om aktiekurserna utvecklas lika trögt som BNP-tillväxten.


Men skulle det senaste halvårets branta börsuppgång fortsätta är det rimligt att långsiktiga sparare passar på att öka andelen lågriskplaceringar, för att ha möjlighet att passa på nästa gång aktiemarknaden svänger nedåt. Å andra sidan finns många andra som försöker tjäna på att hoppa på trender, så om de historiska mönstren upprepas kommer den globala börsuppgången att hålla i sig ett tag till. Min känsla är att vi inte är där riktigt ännu, men stiger världsindex 5-10 procent till de närmaste månaderna så tror jag att fler placerare frestas att ta hem vinster och att uppgången bryts.

Läs fler kommentarer i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,2 -2,3 -1,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,5 -2,2 -1,1 stängt
London (FT-SE 100)
-1,1 -1,8 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-1,3 -2,0 -1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,0 -0,2 0,5 11:01
New York (S&P 500)
0,3 0,3 1,2 16:45
New York (NASDAQ 100)
0,9 0,9 1,8 stängt
Moskva (RTS)
-2,3 -2,3 -1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 -0,3 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -1,3 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,9 -1,8 -0,8 stängt