Marknadskommentar

|

Ökat utrymme för bakslag

Under 2013 steg aktiekurserna i USA och Europa betydligt mer än vinsterna. Det gör att värderingen historiskt sett är hög och oväntade negativa nyheter under 2014 kan ge ett ras liknande augusti 2011.

Nu strax efter årsskiftet skickar många fondbolag ut kommentarer om 2013 och sin analys av hur börsutvecklingen troligen blir framöver. Även i tidningarna finns gott om kommentarer och intervjuer med samma tema. En gemensam nämnare jag hittat är att den branta börsuppgången i Europa och USA under förra året inte motsvaras av lika brant stigande företagsvinster.


Tydligast är detta i USA där storbolagens aktiekurser mätt som S&P 500 börsindex steg över 30 procent inklusive utdelningar, medan de 500 företagens sammanlagda vinster bara steg 8 procent inklusive prognoser för fjärde kvartalet. När börserna stiger mer än vinsterna så betyder det att aktierna får en högre värdering. Det långsiktiga måttet Shiller-p/e (dagens aktiekurser dividerat med genomsnittlig historisk vinst de senaste tio åren) är uppe i 25.


Obligationsräntorna har under förra året stigit (vilket ger lägre priser på obligationer) medan svenska kronan har försvagats mot euron. Det betyder att alternativet att sälja utländska aktier och flytta hem pengarna till Sverige borde ha blivit mer lockande.


USA vinnare


Idag uppdaterades Morningstars fondindex per 31 december och de visar tydligt att den stora vinnaren 2013 var USA-fonder och övriga fonder med en stor andel USA-aktier. Inte en enda kategori för tillväxtmarknader lyckades ge lika hög avkastning. Snittet för tillväxtmarknadsfonder är en avkastning under 2013 på bara 0,5 procent medan fondindex för USA-fonder steg 32,5 procent. Det stämmer även med börsindex utveckling (se ”USA vinnare, Sverige på plats 26”, länk ovan till höger).


Men även Europafonder och Sverigefonder har utvecklats starkt 2013 med uppgångar på över 20 procent. De allra flesta kommentarer jag sett spår en fortsatt uppgång för aktiemarknaden under 2014 och flödet in i aktiefonder under hösten talar samma språk.


Ökat utrymme för bakslag


Jag håller med om att starka uppgångar ofta har behållit farten under början av nästa år, men sedan är känsligheten stor. Oväntade negativa nyheter skulle kunna ge ett tvärt bakslag. Det har hänt flera gånger tidigare efter branta uppgångar de senaste tio åren, tydligast 2006 och 2011. Och den svag vinstutvecklingen förra året har ökat risken.


Kontrasten är som sagt tillväxtmarknaderna, som var den största besvikelsen under 2013. De flesta Asienfonder klarade att ge ensiffrig värdeökning, men både Indienfonder, Kinafonder och Rysslandsfonder backade. Bakgrunden är främst att den ekonomiska tillväxten inte har levt upp till förväntningarna, men även utflöden när amerikanska placerare har tagit hem pengar till USA. Det är svårt att säga när vändningen kommer, men risken för oväntade ras är rimligen mindre än bland de fonder som var vinnare 2013.

Läs fler kommentarer i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,5 -0,3 -0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,9 -0,7 -0,9 stängt
London (FT-SE 100)
-0,9 -0,7 -0,9 stängt
Paris (CAC 40)
-0,3 -0,1 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,4 -0,3 09:49
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,4 16:47
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,0 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
1,1 1,1 0,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,6 0,0 -0,2 stängt