Marknadskommentar

|

Rekyl med stor osäkerhet

Återhämtningen under mars ger intrycket att fler optimister tror att tillväxten snart är på väg att ta fart i Asien. Men det kan även vara tillfällig spekulation.
Vinnare under första kvartalet är Rysslandsfonder, råvarufonder, teknikfonder och Latinamerikafonder – men tack vare en stark återhämtning under mars kommer Asienfonderna strax efter. Det gäller särskilt Korea, där MSCI index räknat i dollar stigit 33 procent de senaste fyra veckorna.

Den branta nedgången på asiatiska börser under januari och februari samt den ännu snabbare återhämtningen under mars syns inte fullt ut sett ur svenska fondsparares perspektiv, eftersom svenska kronans växelkurs mot USA-dollarn rört sig enligt samma mönster. Och många länder i Asien har mer stabila växelkurser mot dollarn, vilket betyder att aktiekurserna räknat i lokal valuta har rört sig nästan lika mycket som MSCI:s landindex räknade i dollar.

Halveringen kvar

I ett längre perspektiv är dock Asienfonderna kvar på den nivå som gällt det senaste halvåret – hälften av kursrekorden hösten 2007 och klart lägre än för tre år sedan. Vinnare sett över de senaste tre åren är Kinafonder, medan landfonder inriktade på närliggande länder som Korea och Taiwan är förlorare. Jämfört med det dramatiska börsraset under 2008 är uppgången den senaste månaden liten, så det är kanske bara en rekyl av ”tekniska” orsaker.

Ett exempel på en sådan möjlig orsak är att många spekulanter som tidigare har ”blankat” aktier för att tjäna på kursnedgång under mars valt att köpa tillbaka aktierna och stänga sina positioner, vilket ger ett tillfälligt ökat köpintresse. Nästa led är andra spekulanter som försöker tjäna på svängningar och förvaltare som inte vågar stå vid sidan av när uppgången är brant. Men om inte de långsiktiga investerarna anser att börserna i Asien är köpvärda, så falnar snart uppgången.

Optimisterna verkar nu hoppas att tillväxten snart är på väg att ta fart i Asien igen. Den officiella statistiken talar dock emot – regionens största ekonomi Japan rapporterar fortsatt fallande export och dramatisk minskning av bilförsäljningen. Kina har näst störst BNP (som snart passerar Japan), och här är statistiken tvetydig (och många utländska bedömare anser att den delvis är förskönad). Men visst är det möjligt att lågkonjunkturen blir kortare i Asien än i USA och Europa.

Stor osäkerhet

Dock finns samtidigt risken att stora problem finns dolda under ytan. I USA har tusentals börsföretag tvingats att offentliggöra nedskrivningar i boksluten för 2008, vilket kanske delvis förklarar den ytterligare börsnedgång vi såg fram till början av mars.

Men jag kan inte låta bli att känna en stark misstanke att många börsföretag på tillväxtmarknaderna har valt att behålla optimistiska värderingar i sina bokslut, med motiveringen att finanskrisen under hösten 2008 var ett tillfälligt problem som inte påverkar de långsiktiga marknadsvärdena. I så fall dröjer det kanske till början av nästa år eller ännu längre innan den fulla vidden av deras felinvesteringar under finansbubblan 2007 blir offentliga. Minnet biter sig fast av den utdragna processen i Japan, där dåliga lån och övervärderade fastigheter doldes under hela 1990-talet.

Det har bara gått drygt ett år sedan aktiebörserna i tillväxtländerna passerade toppen och historiskt har det tagit betydligt längre än så innan börsbubblor har passerat sin slutliga botten. Därför är osäkerheten fortfarandet mycket stor och det är inte konstigt att börsindex i Asien svänger så mycket, både enskilda dagar och enskilda veckor.

Läs fler kommentarer i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,0 0,2 0,0 10:51
Frankfurt (DAX30)
-0,1 -0,2 -0,4 10:52
London (FT-SE 100)
-0,4 -0,2 -0,4 09:52
Paris (CAC 40)
-0,3 -0,4 -0,6 10:52
Tokyo (TOPIX)
-0,4 0,9 0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,6 16:48
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
1,5 1,5 1,3 11:52
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,5 0,8 0,0 14:22
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 -1,1 -1,4 09:52