Marknadskommentar

|

Starkare dollar döljer Europas problem

Börserna i Europa har fått draghjälp uppåt av dollarn. Men ur ett globalt perspektiv är storbolagens nedgång under hösten brant. Skillnaden är mycket mindre för småbolagsfonder, vilket gynnar svenska fondsparare 2015.

USA-dollarn fortsätter upp medan den svenska kronan har försvagats. Efter att ha legat stabilt nära 6,50 kronor under 2013 och första halvåret i år har dollarn på bara ett halvår stigit till 7,50 kronor, en uppgång på 15 procent.


Detta ger svenska investerare ett felaktigt intryck att aktiemarknaderna globalt fortsätter uppåt, men det är för att vi ser utvecklingen i svenska kronor. Majoriteten av världens investerare tänker i dollar eller valutor kopplade till dollarn och har istället upplevt en tydlig försvagning under hösten (mer om detta i veckans krönika "Dollar ger rätt perspektiv inför 2015", länk ovan till höger). Detsamma gäller en majoritet av världens aktiemarknader, räknat i dollar har 2014 varit ett dåligt år. Särskilt i Europa är nedgången tydlig, börserna i både London, Paris, Frankfurt och Stockholm har backat räknat i dollar.


Tyskland bromsar


Bakgrunden är att den ekonomiska utvecklingen under 2014 har varit svag, särskilt i Europa. Statistiken visar att de två tyngsta euroländerna Frankrike och Tyskland har stillastående BNP och pessimistiska konsumenter. Utvecklingen i Storbritannien är lite bättre, men räcker knappast för att ge ökad optimism mer generellt.


Den grundläggande konflikten om EU:s ekonomiska politik finns mellan Tyskland och resten av EU. Euro-området behöver mer stimulans för att få fart på efterfrågan, men Tyskland vill varken bjuda på ökade offentliga investeringar eller ökat penningflöde från centralbanken. Många har hoppats att ECB ska upprepa de massiva centralbanksköp av obligationer som genomförts i USA och som pågår i ännu större skala i Japan. Men den europeiska centralbankens president Mario Draghi verkar behöva en akut kris för att få Tysklands stöd för ytterligare åtgärder.


Revansch för Europa 2015


Europafonderna har därför i år tydligt halkat efter USA-fonderna, men detta gäller i första hand de aktiefonder som investerar i storbolag. Sett över de senaste 3 och 5 åren är det storbolagen i Europa som har haft svagast värdeutveckling. Småbolagsaktier i Europa har ända sedan finanskrisen utvecklats betydligt bättre och det är först under de senaste månadernas tillbakagång som de är förlorare.


På börsernas i USA är utvecklingen annorlunda, där var småbolagen visserligen starkare 2013, men i år har de inte alls följt med storbolagen uppåt räknat i dollar. Skillnaden jämfört med Europa är särskilt tydlig sett över de senaste tre åren, då småbolagsfonder som placerat i Europa och USA har utvecklats lika (båda upp drygt 70 procent) medan storbolagsfonderna skiljer sig rejält (Europa mix upp 59 procent fram till 3 december, USA upp 87 procent). Ändå är det i första hand storbolag som är multinationella med stor internationell exponering, vilket gör att amerikanska storbolag även har stor tillverkning och försäljning i Europa medan europeiska storföretag ofta har USA som största enskilda försäljningsmarknad.


Bristen på logik gör att jag misstänker att årets börsutveckling, där det i första hand är storbolag i USA som stigit räknat i dollar, mer är baserat på kortsiktiga flöden av pengar. Många investerare har reagerat på stigande dollarkurs genom att investerar i USA-index, vilket drivit upp värderingen av amerikanska storbolag.


Mer fundamentalt är det snarare börsföretag i andra länder som tjänar på stigande dollar, eftersom export till USA blir mer lönsam och tillgångar i USA blir mer värda när de räknas om till andra valutor. Redan strax efter årsskiftet kommer börserna i New York att tyngas av att börsföretag med bokföring i dollar måste räkna om utländska tillgångar med sänkta valutakurser och av att export från USA ger minskade intäkter. Visst finns även företag som tjänar på att en starkare dollar gör import billigare, men i första hand är det amerikanska konsumenter som tjänar på sin ökade köpkraft.


På kort sikt kan flöden av pengar styra börserna, men på lång sikt har fundamentala samband mellan vinster och aktiekurser större betydelse. Mycket annat än valutakurser påverkar, särskilt förväntningar om framtida tillväxt, men jag tycker det verkar troligt att amerikanska storbolag under 2015 får en svagare utveckling och att europeiska storbolag har god chans till revansch. Som jag skrivit om i tidigare marknadskommentarer är både värderingen och vinstmarginalerna i Europa lägre. Det gynnar fondspararna i Sverige, som främst har investerat i de Europafonder som fokuserar på storbolagsaktier.

Läs fler kommentarer i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,1 -1,3 -1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,8 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,7 1,8 1,5 stängt
Paris (CAC 40)
1,3 1,9 1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 0,3 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,3 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
1,3 1,3 0,8 18:52
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 -0,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,7 1,2 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,1 2,1 1,8 stängt