Marknadskommentar

|

Tyskland riskerar ny recession

Tre faror hotar återhämtningen i Tyskland och liknande risker finns i resten av Europa. Samtidigt är det lättare att överträffa låga förväntningar.

Europafonderna har återhämtat sig betydligt brantare än både Japanfonder och USA-fonder under det senaste halvåret. Delvis är detta en spegelbild av att nedgången var större under 2008, men även i ett längre perspektiv har svenska fondsparare tjänat på att ha kvar pengarna i Europa.

Styrkan i den faktiska ekonomiska återhämtningen i Europa varierar dock mellan länder och branscher, vilket gör det svårt att överbricka om Europafondernas branta återhämtning är rimlig. Men en bra utgångspunkt är att granska kontinentens största ekonomi Tyskland.

Under vintern har tysk ekonomi stått emot den globala finanskrisen bättre än många andra länder. Exporten har förstås minskat kraftigt, men arbetslösheten har bara ökat marginellt och den inhemska konsumtionen har hållit emot bra. BNP minskade under första kvartalet med 6,7 procent jämfört med ett år tidigare, men andra kvartalet gav en svag tillväxt som ser ut att hålla i sig under tredje kvartalet. Åtminstone visar Ifo-index att affärsklimatet fortsatte att förbättras under augusti, för femte månaden i rad.

Tre faror

Men den brittiska affärstidningen The Economist varnar i en analys publicerad i går att risken är stor att Tyskland faller tillbaka ned i recession. Det är främst tre faror som hotar tillväxten i tysk ekonomi det närmaste året:

Den första risken är att världsekonomin tappar farten igen, så att tysk export minskar ytterligare. Under våren har kraftiga stimulansåtgärder från regeringar runt om i världen skapat ett konstgjort efterfrågetryck, men när dessa pengar är slut kommer troligen produktionen att åter minska i många branscher.

Den andra risken är att de tyska bankernas innehav av amerikanska ”giftiga tillgångar” ger en fortsatt kreditåtstramning under hösten. Finansinspektionen i Tyskland, BaFin, har i en rapport summerat de mer eller mindre värdelösa tillgångarna till 800 miljarder euro. Att just tyska banker köpt så mycket amerikanska värdepapper med osäkert värde beror på att Tyskland är världens största varuexportör och att bankerna hade svårt att hitta vettiga placeringar för exportindustrins intäkter under högkonjunkturen.

Den tredje risken är att arbetslösheten framöver ökar betydligt mer. Även om man bortser från ryktet att tyska storföretag försöker hålla igen på avskedanden fram till valet nu i september (för att hindra en vänster-seger), så har många exportföretag överkapacitet. Ökad arbetslöshet skulle troligen göra att den inhemska konsumtionen tar stryk, vilket kan ge en ond cirkel.

God chans överträffa förväntningarna

Både den första och den tredje faran gäller många andra europeiska länder, i hur hög grad beror på hur exportberoende deras ekonomi är. Jämfört med USA och Japan är skillnaderna främst att de offentliga skyddsnäten är starkare (och därmed det som kallas ”automatisk stabilisering” av ekonomin) och att uppdelningen i ett stort antal självständiga länder ger en större tröghet totalt sett. Som jag skrev i våras i ”Dags att se fördelarna med Europa” finns det god chans att börsföretagen i Europa kan överträffa de lågt ställda förväntningarna – tack vare den gemensamma marknaden, gemensam valuta, ökad konkurrens och stabila institutioner (länk ovan till höger).

Läs fler kommentarer i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 0,4 -0,4 11:43
Frankfurt (DAX30)
0,0 0,4 -0,8 11:44
London (FT-SE 100)
0,1 0,5 -0,3 10:44
Paris (CAC 40)
-0,1 0,4 -0,3 11:44
Tokyo (TOPIX)
-0,2 0,1 -0,9 stängt
New York (S&P 500)
0,7 0,7 -0,2 16:47
New York (NASDAQ 100)
0,6 0,6 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 -0,4 12:44
Hong Kong (HANG SENG)
0,7 0,7 0,9 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 0,2 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,2 2,0 1,2 10:44