Marknadskommentar

|

Vinnare de senaste fem åren

Inga andra fondkategorier har stigit så mycket de senaste fem åren som bioteknikfonder och läkemedelsfonder. Men nu är förväntningarna höga och avkastningen framöver kommer att bli lägre.

2014 är på väg att bli ett väldigt bra år för aktiefonder, i snitt är värdeökningen mätt med Morningstars fondindex 17 procent fram till sista november.


Fondindex för bioteknikfonder är näst bäst hittills under 2014, med en värdeökning på 52 procent. Övriga på topp-5 är aktiefonder inriktande på enskilda länder med hög tillväxt som Indien, Indonesien, Turkiet och Thailand. Men efter dem kommer läkemedelsfonderna som i snitt klättrat 40 procent.


Lyfts av starkare dollar


Fast notera att detta är räknat i svenska kronor, USA-dollarn har stigit 16 procent så ur ett amerikanskt perspektiv ligger de svenska aktiefonderna i snitt kvar nära noll. Dollaruppgången har hjälpt till att lyfta vissa typer av aktiefonder, främst de som placerar i USA. Branschfonder inriktade på både bioteknik och läkemedel ingår bland vinnarna på en starkare dollar, både därför att väldigt många av företagen är amerikanska och för att merparten av deras försäljning sker till kunder som betalar i dollar eller med en valuta som är knuten till dollarn.


Men dessutom har aktier i läkemedelsföretag utvecklats klart bättre än snittet på börserna i New York. Det gäller både i år och sett över de senaste 5 åren. Förklaringen tror jag främst är att de extremt låga marknadsräntorna som centralbankerna har tvingat fram har gjort att många som tidigare främst investerat i obligationer nu tvingats leta efter alternativ som ger hög sannolikhet till god avkastning utan alltför stort risktagande. En av de branscher som passar beskrivningen bäst är läkemedelstillverkare, eftersom människor behöver mediciner oavsett om det är bra eller dåliga tider.


Extrem avkastning


De senaste fem åren har läkemedelsaktierna mer än fördubblats och sett över de senaste tio åren har fondindex för kategorin stigit 178 procent. Betydligt mer extrem är avkastningen från bioteknikfonder, som har stigit 198 procent enbart under de senaste tre åren och drygt 300 procent på tio år. Detta är extremt bra, inga andra av Morningstars över 200 fondkategorier har stigit lika mycket som dessa två kategorier de senaste fem åren (vilket delvis hänger ihop med att 2009 snart har försvunnit ur 5-årssiffrorna). Och bioteknik är vinnare även tio år bakåt.


Men så branta uppvärderingar betyder att förväntningarna är höga och att avkastningen framöver troligen kommer att bli betydligt lägre. Fast för investerare som nöjer sig med alternativ som ger en förväntad avkastning på till exempel 5 procent per år framöver behöver det inte vara försent att köpa, så länge investeringen är tillräckligt långsiktig.


På kort sikt verkar det troligt att aktiemarknaden ”roterar” till att fokusera på andra branscher nästa år. Men livbolag, pensionsstiftelser och andra som gör placeringar för att täcka åtaganden som till stor del ligger 20-30 år in i framtiden behöver inte bry sig om de kortsiktiga svängningarna. För att deras kalkyler ska gå ihop är det ofta viktigare att undvika riktigt dåliga placeringar, och de stora läkemedelstillverkarna är stabila så intresset för dem kan hålla i sig. Riskerna inom bioteknik är betydligt högre.

Läs fler kommentarer i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,1 -1,3 -1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,8 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,7 1,8 1,5 stängt
Paris (CAC 40)
1,3 1,9 1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 0,3 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,3 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
1,3 1,3 0,8 18:52
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 -0,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,7 1,2 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,1 2,1 1,8 stängt