Marknadskommentar

|

X-Ray förklarar skillnader i avkastning

Aktiefonder i samma kategori har ofta väldigt olika avkastning. Till exempel har bästa svenska IT-fond i år stigit 31 procent, dubbelt så mycket som den sämsta. Ett snabbt sätt att hitta förklaringarna är Morningstars verktyg X-Ray.

2015 har börjat bra för de åtta svenska IT-fonderna, i snitt har de klättrat 19 procent fram till 27 april. Det är lite bättre än globalfonderna och klart bättre än USA-fonderna som i snitt stigit 14 procent under samma tidsperiod.


Men skillnaderna är stora mellan bästa och sämsta fond. Vinnare är Swedbank Robur Ny Teknik som klättrat hela 31 procent, medan Swedbank Robur Technology bara ökat hälften så mycket, 15 procent. Även sett över de senaste fem åren är skillnaderna stora. Alla IT-fonder har utvecklats bättre än snittet för globalfonder, men ettan är återigen Robur Ny Teknik (157%) med nästan dubbelt så stor uppgång som jumbon SEB Teknologifond (83%).


X-Ray förklarar


Morningstars verktyg X-Ray är ett bra sätt att hitta förklaringar till skillnader i avkastning. Genom att i fondsökningen på Analysdelen välja kategori ”Branschfond, ny teknik” plus under ”Fler inställningar” filtrera med registrering i Sverige så visas de åtta svenska IT-fonderna. Bocka i rutan till vänster om varje namn och klicka på ”X-Ray” ovanför tabellen. Vikterna spelar ingen roll för denna granskning, så klicka på ”Gå vidare”.


X-Ray är en detaljerad rapport med sju sidor som förklarar likheter och skillnaden mellan fonder. Notera först portföljdatum i översikten, de skiljer sig ibland eftersom många fonder rapporterar varje månad. ”Tillgångsfördelning” visar att alla är aktiefonder, men andelen aktier varierar mellan 88 och 98 procent. ”Regioner” visar att de flesta har ungefär två tredjedelar placerade i Nordamerika, men Robur Ny Teknik avviker genom att istället främst placera i Sverige. ”Stil” visar att de flesta främst placerar i stora börsbolag och tillväxtbolag, men återigen är det Robur Ny Teknik som avviker mest genom att placera 61 procent i små tillväxtbolag.


”Branscher” ger ett annat perspektiv och visar att flera fonder har stora avvikelser i innehaven. Skandia Time Global och Öhman Global Growth placerar en sjättedel vardera i konsumentvarubolag. Robur Ny Teknik och Gustavia Ny Teknik kryddar istället med läkemedelsbolag medan Folksam Framtidsfond är ensam att ha en hög andel telefonibolag. ”Nyckeltal” visar främst hur extremt stor skillnaden är i genomsnittlig storlek på de börsbolag där fonderna äger aktier.


”Överlapp” slutligen är den mest detaljerade sidan, hör syns de tio vanligaste innehaven i fondernas senast rapporterade innehav och vilka fondförvaltare som främst placerar i samma aktier som konkurrenterna. Apple är det klart vanligaste innehavet och finns i alla fonder utom Robur Ny Teknik. Microsoft och Facebook saknas även i Skandia Time Global. Ingen av de åtta svenska IT-fonderna äger aktier i alla de tio aktier som är populärast totalt sett, men Lannebo Vision har med nio i sin senaste portfölj. Nio av tio är börsnoterade i USA och det tionde är svenska Net Entertainment, som är största innehav i Robur Ny Teknik.


De finns olika sätt att granska hur fonder avviker från sina jämförelseindex, som nyckeltalen active share och tracking error. Men jag tycker att en jämförelse av de faktiska innehaven säger mest. Redan en lista med de tio största innehaven jämfört med motsvarande lista för en indexfond i samma kategori kan säga mycket. Fast ofta räcker de inte (mer om detta i ”Skillnaderna finns ofta utanför topp-10”) och då är X-Ray ett bra hjälpmedel, alternativt att läsa förvaltarens kommentarer i fondens rapporter.

Läs fler kommentarer i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-2,2 -2,6 -2,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
-2,7 -2,8 -2,2 stängt
London (FT-SE 100)
-2,3 -2,4 -1,9 stängt
Paris (CAC 40)
-2,7 -2,8 -2,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,6 -1,2 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-1,3 -1,3 -0,6 14:22
New York (NASDAQ 100)
-1,7 -1,7 -1,0 14:22
Moskva (RTS)
-3,6 -3,6 -3,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,1 -1,4 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-2,4 -3,8 -3,2 15:05