Notis

|

"Fem förslag från fondutredningen som förbättrar konkurrensen"

Fondbolagens Förening är mycket positiv till de konkreta förslag på förbättringar som nu föreslås av den statliga fondutredningen under ledning av Ann-Christine Lindeblad, som idag lämnat slutbetänkandet "En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad" (SOU 2016:45).

Fem av förslagen är enligt Fondbolagens Förening särskilt viktiga för att stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera regelverket: (1) Fondbolag ska ges möjlighet att erbjuda investeringssparkonto. (2) Även svenska fondbolag ska kunna starta bolagsrättsliga fonder, så kallade SICAV. (3) Fondbolag ska kunna ha andelsklasser för en fond som kan anpassas till hur den distribueras till kund. (4) Förtydligad hållbarhetsinformation på fondnivå med redovisning av koldioxidavtryck. (5) Fondbolagen ska ange information som visar fondens aktivitet i förvaltningen i förhållande till ett jämförelseindex, till exempel med nyckeltalen tracking error eller active share.

Källa: Fondbolagens Förening

Läs fler notiser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 -0,6 -0,4 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,4 -0,5 -0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 -0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,4 -0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,8 -0,5 -0,1 14:50
New York (S&P 500)
0,1 0,1 0,2 16:56
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,8 -0,8 -0,6 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,7 -0,7 -0,7 13:55
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,4 0,4 11:25
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,5 -0,3 15:16