Notis

|

"East Capital flyttar alla förvaltade fonder till Luxemburg"

East Capital skapar en så kallad master-feeder-struktur som har blivit möjligt med den nya fondlagen. Alla de fem svenskregistrerade aktiefonderna Balkan, Baltikum, Ryssland, Turkiet och Östeuropa omvandlas 1 oktober till ”matarfonder” (feeder) som enbart investerar i aktivt förvaltade fonder (master) registrerade i Luxemburg. Tre nya fonder startas därför i Luxemburg. Alla de fem svenska fonderna är valbara hos Pensionsmyndigheten, som påstår att inriktning, risk och avgifter blir identiska jämfört med tidigare.
Bryttid för handel i de fem fonderna är redan 14:00 för alla utom Baltikumfonden som har bryttid 12:00 så tid finns för ett extra led i transaktionerna. Fördelar för East Capital är ökad försäljning utomlands och lägre administrationskostnader:

”Vi ser hur UCITS IV-regelverket gör att Europa växer fram som en gemensam, enhetlig fondmarknad, men regelkraven leder också till ökade legala och administrativa kostnader. Men UCITS IV möjliggör även för fondförvaltare att konsolidera och samla fondadministrationen till en plats och på så sätt uppnå skalfördelar. Detta är bra för investerarna eftersom vi kan möta kostnadstrycket med administrativ effektivisering”, säger Albin Rosengren, VD för East Capital.

Källa: East Capital

Läs fler notiser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 0,6 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,4 0,7 stängt
London (FT-SE 100)
0,9 0,5 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
1,0 0,7 1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,5 0,5 0,7 11:08
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,9 stängt
Moskva (RTS)
1,6 1,6 1,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,1 0,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,2 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,4 1,3 1,5 15:06