Notis

|

"Fondbolagen skärper kraven på information "

Fondbolagens förenings styrelse har beslutat om tre åtgärder för att förtydliga informationen kring fonders aktivitetsgrad, som en reaktion på att Finansinspektionen i en granskning påpekat att en fonds aktivitet i faktabladet bör kunna beskrivas bättre. De tre förbättringarna är:
(1) Jämförelseindex ska redovisas i fondens faktablad, när det finns ett relevant sådant. (2) Nyckeltalet active share ska redovisas för aktiefonder i fondens årsberättelse där så är möjligt och föreningen har bestämt hur nyckeltalet ska beräknas så att det blir enhetligt. (3) Ett tydligare krav på fondbolags styrelser införs i föreningens ”Kod för fondbolag” när det gäller uppföljning av att målsättning, riskprofil, aktivitetsnivå och avkastning står i överensstämmelse med informationen om fonden.

Källa: Fondbolagen förening

Läs fler notiser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 -0,8 -0,4 12:39
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,0 0,4 12:40
London (FT-SE 100)
0,4 -0,1 0,3 11:40
Paris (CAC 40)
-0,4 -0,7 -0,3 12:40
Tokyo (TOPIX)
0,6 0,7 0,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,4 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,8 stängt
Moskva (RTS)
-0,5 -0,5 -0,1 13:40
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -0,9 -0,9 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 0,3 0,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -1,3 -0,9 11:40