Notis

|

"Fondbolagens styrelser måste ta ett större ansvar"

Skillnaden är fortsatt stor mellan den mest aktiva Sverigefonden och den minst aktiva, visar en uppföljning som Finansinspektionen (FI) gjort av en tidigare granskning, som presenteras i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Sverigefondernas innehav avviker från jämförelseindex mellan 70 procent "active share" för den mest aktiva Sverigefonden ned till 28 procent för den minst aktiva. FI har också granskat avgifterna och konstaterar att få aktiva fonder överträffat index när avgiften inkluderas.

"Fondbolagens styrelser måste också ta ett större ansvar och kritiskt granska den förvaltning som sker för att se om förvaltningen över tid har skett på ett sätt som överensstämmer med fondbestämmelserna och om produkten är prisvärd. Om en aktivt förvaltad fond inte överträffar index över tid bör dessutom fondbolagets styrelse vidta åtgärder. Fonder ska säljas för att de är bra för kunderna, inte för att det är möjligt och lönsamt för fondförvaltarna. Informationen om fonderna ska göra det lätt att välja rätt. Dessutom krävs att fondbolagen svarar upp mot de åtaganden som finns i fondbestämmelserna och de förväntningar de ger konsumenterna" skriver Malin Omberg, verksamhetsområdeschef för Konsumentskydd och Erik Thedéen, generaldirektör.

Källa: Finansinspektionen

Läs fler notiser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,1 -1,5 -1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,9 -1,4 -0,9 stängt
London (FT-SE 100)
-0,9 -1,1 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-0,7 -1,0 -0,8 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,8 -0,4 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 0,4 16:55
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 0,6 stängt
Moskva (RTS)
-1,0 -1,0 -0,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,7 -1,8 -2,0 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,5 0,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,8 -2,0 -1,9 15:06