Notis

|

"Solidar får varning och sanktionsavgift"

Allvarliga brister gör att Finansinspektionen ger Solidar Fonder en varning och kräver att Solidar betalar en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor. Motiveringen är enligt pressmeddelandet att Solidar inte hanterat intressekonflikter när fonderna köpte derivatinstrument från bolaget DS Platforms som styrelseledamöter i Solidar hade ekonomiska intressen i, att Solidar inte säkerställde att fondbolaget handlade uteslutande i fondandelsägarnas intressen, samt att Solidar haft brister i rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering. Solidar har vidtagit åtgärder och planerar att vidta ytterligare åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Solidar Fonder har ett 20-tal värdepappersfonder som per 31 mars 2018 innehåller cirka 20 miljarder kronor. Ungefär 15 miljarder kronor tillhör premiepensionen hos Pensionsmyndigheten (PPM), som i december 2017 köpstoppade dessa fonder. 68.000 PPM-sparare hade per 31 mars pengar i Solidars svenskregistrerade fonder.

Källa: Finansinspektionen

Läs fler notiser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 0,9 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,4 1,3 1,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,8 1,0 stängt
Paris (CAC 40)
0,9 0,7 1,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 0,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,5 0,8 15:00