Notis

|

"Stärkt kundskydd på marknaderna för finansiella instrument"

Rådgivare som säger till kunden att de är oberoende får inte ta emot och behålla provisioner från fondbolag eller annan tredje part, inte heller ge råd om sina egna finansiella produkter, enligt regeringens förslag till ny lagstiftning. Detta är största nyheten för fondspararna i den lagrådsremiss som regeringen nu har lämnat för att införa EU-reglerna MiFID II i Sverige, jämfört med förslagen i värdepappersmarknadsutredningen (SOU 2015:2) som presenterades för snart två år sedan.

Kraftiga begränsningar införs enligt lagförslagen även av provisioner till andra företag, vare sig de ger råd eller enbart säljer fonder. Ersättningar från en tredjepart som ett fondbolag blir bara tillåtna om (a) kunden har informerats om ersättningen, (b) ersättningen är utformad för att höja kvaliteten på tjänsten, och (c) ersättningen inte hindrar rådgivaren företag från att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intressen.

[däremot avstår regeringen från att förtydliga gränsdragningen mellan rådgivning och försäljning. Argumentet är att lagförslagen inte ändrar den gällande gränsdragningen och att nuvarande praxis därför ska fortsätta tillämpas. "Frågor om den närmare gränsdragningen mellan rådgivning, marknadsföring och försäljning bör således överlämnas till rättstillämpningen att avgöra." (sidan 456) tolkar jag som att Finansinspektionen får uppdraget att förtydliga var gränsen går. -JL]

Källa: Finansdepartementet

Läs fler notiser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 1,1 0,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,5 -0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,8 -0,7 -1,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,4 0,0 -1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,2 0,9 1,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,8 14:07
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,8 14:07
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -1,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 -0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,6 -0,8 -1,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,6 -1,5 -2,4 stängt