Skandia Leben: Swiss Re ImmoPLUS Inc

|
Långsiktig kostnad
TER
(?)
0,90%
TER datum
2017-09-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,06%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
9 249 SEK
Beräkning av Norman-beloppet
"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.

ÅrInsatt
belopp (kr)
Portfölj-
värde (kr)
Avk. (kr)Avgift (kr)Möjligt
värde (kr) *
Möjlig
avk. (kr)
Spill (kr) **
1 12 000 12 315 315 70 12 387 387 1
2 12 000 25 230 916 205 25 516 1 130 10
3 12 000 38 776 1 546 345 39 434 1 918 27
4 12 000 52 982 2 206 493 54 186 2 753 53
5 12 000 67 881 2 899 648 69 824 3 638 91
6 12 000 83 508 3 626 810 86 400 4 576 140
7 12 000 99 896 4 388 980 103 971 5 571 202
8 12 000 117 084 5 188 1 159 122 595 6 625 278
9 12 000 135 110 6 026 1 346 142 338 7 742 370
10 12 000 154 016 6 906 1 543 163 264 8 927 478
Totalt: 120 000 154 016 34 016 7 599 163 264 43 264 1 650
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 154 016 = 9 249 kr

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 1,1 0,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,5 -0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,8 -0,7 -1,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,4 0,0 -1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,2 0,9 1,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,8 13:57
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,8 13:57
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -1,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 -0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,6 -0,8 -1,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,6 -1,5 -2,4 stängt