Seligson & Co Global Top 25 Pharma A

|
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,61%
Årlig avgift datum
2019-03-18
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,61%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
5 386 SEK
Beräkning av Norman-beloppet
"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.

ÅrInsatt
belopp (kr)
Portfölj-
värde (kr)
Avk. (kr)Avgift (kr)Möjligt
värde (kr) *
Möjlig
avk. (kr)
Spill (kr) **
1 12 000 12 345 345 40 12 387 387 1
2 12 000 25 352 1 006 118 25 516 1 130 6
3 12 000 39 055 1 703 199 39 434 1 918 15
4 12 000 53 492 2 437 285 54 186 2 753 31
5 12 000 68 702 3 210 375 69 824 3 638 52
6 12 000 84 726 4 025 471 86 400 4 576 81
7 12 000 101 609 4 883 571 103 971 5 571 117
8 12 000 119 396 5 787 677 122 595 6 625 161
9 12 000 138 135 6 739 788 142 338 7 742 215
10 12 000 157 878 7 743 905 163 264 8 927 278
Totalt: 120 000 157 878 37 878 4 429 163 264 43 264 957
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 157 878 = 5 386 kr

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,2 1,1 1,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,3 1,2 1,4 stängt
London (FT-SE 100)
0,7 1,1 1,3 stängt
Paris (CAC 40)
1,2 1,1 1,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 0,2 stängt
New York (S&P 500)
1,4 1,4 1,7 16:51
New York (NASDAQ 100)
1,6 1,6 1,8 stängt
Moskva (RTS)
-0,8 -0,8 -0,6 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,0 1,0 1,9 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 0,5 1,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 0,2 0,3 stängt