Spiltan Räntefond Sverige

|
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,10%
Årlig avgift datum
2019-01-31
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,10%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
689 SEK
Beräkning av Norman-beloppet
"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.

ÅrInsatt
belopp (kr)
Portfölj-
värde (kr)
Avk. (kr)Avgift (kr)Möjligt
värde (kr) *
Möjlig
avk. (kr)
Spill (kr) **
1 12 000 12 123 123 7 12 130 130 0
2 12 000 24 476 353 19 24 502 372 0
3 12 000 37 064 588 31 37 121 620 1
4 12 000 49 890 827 44 49 993 872 2
5 12 000 62 960 1 070 57 63 123 1 129 3
6 12 000 76 278 1 318 70 76 515 1 392 4
7 12 000 89 849 1 571 84 90 175 1 660 6
8 12 000 103 677 1 828 97 104 108 1 933 7
9 12 000 117 768 2 091 111 118 320 2 212 10
10 12 000 132 127 2 358 125 132 816 2 496 12
Totalt: 120 000 132 127 12 127 645 132 816 12 816 44
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
132 816 - 132 127 = 689 kr

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 1,3 0,7 12:34
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,8 0,1 12:35
London (FT-SE 100)
0,1 0,8 0,2 11:35
Paris (CAC 40)
0,2 0,4 -0,3 12:35
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,9 -0,9 -1,6 stängt
Moskva (RTS)
0,9 0,9 0,2 13:35
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 0,5 -0,1 11:35