Schroder ISF Sus Multi-Factor Eq I

|
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,07%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,07%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
630 SEK
Beräkning av Norman-beloppet
"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.

ÅrInsatt
belopp (kr)
Portfölj-
värde (kr)
Avk. (kr)Avgift (kr)Möjligt
värde (kr) *
Möjlig
avk. (kr)
Spill (kr) **
1 12 000 12 382 382 5 12 387 387 0
2 12 000 25 497 1 116 14 25 516 1 130 1
3 12 000 39 390 1 893 23 39 434 1 918 2
4 12 000 54 106 2 716 33 54 186 2 753 4
5 12 000 69 694 3 588 44 69 824 3 638 6
6 12 000 86 206 4 512 55 86 400 4 576 9
7 12 000 103 696 5 490 67 103 971 5 571 14
8 12 000 122 223 6 527 79 122 595 6 625 19
9 12 000 141 847 7 624 93 142 338 7 742 25
10 12 000 162 634 8 787 107 163 264 8 927 33
Totalt: 120 000 162 634 42 634 518 163 264 43 264 111
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 162 634 = 630 kr

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 0,6 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,4 0,7 stängt
London (FT-SE 100)
0,9 0,5 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
1,0 0,7 1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,5 stängt
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,9 stängt
Moskva (RTS)
1,6 1,6 1,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,5 0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,2 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,4 1,3 1,5 15:06