Skicklig förvaltare?

Min portfölj

Fondnamn Ansvariga personer Sedan Jämförelse
  • Mycket bättreFörvaltaren har varit ansvarig i minst 5 år
  • Lika braFörvaltaren har varit ansvarig i 2 till 5 år / Fondbolaget har ej angivit specifik förvaltare
  • Mycket sämreFörvaltaren har varit ansvarig i mindre än 2 år

Jonas kommentar

Personen som är huvudansvarig för förvaltningen av din fond är minst lika viktig som VD för ett börsföretag. Avkastningen beror till stor del på de beslut som förvaltaren fattar.

Läs mer

Ibland är det flera personer som arbetar med förvaltningen av din fond och Morningstar försöker att få information om hur länge de haft ansvaret. Ibland anger fondföretaget bara att fonden sköts av ett ”Management Team” och då döljs vilka individer som sköter fonden och hur länge var och en varit inblandad.

Det är viktigt att hålla reda på när förvaltarna byter jobb, eftersom de har olika kunskap och kan välja olika typer av placeringar. Smala fonder sköts oftare mer fristående, medan breda fonder som placerar i många länder och branscher normalt drar mer nytta av övrig kompetens hos fondföretaget.