Betalt för extra risk?

Min portfölj

  Risk (Standardavvikelse)
Fondnamn Fond Snitt Morningstar
Kategori
Jämförelse
  • Liten skillnadFondens risk är likvärdig med kategorins
  • Liten skillnadFondens risk är markant lägre än kategorins
  • Stor skillnadFondens risk är markant högre än kategorins

Jonas kommentar

Så länge din fond är nära snittet för kategorin så räcker avkastningen för att utvärdera fonden, men se upp med fonder som avviker kraftigt. Både när du jämför brett och smalt så är det viktigt att ta hänsyn till att förvaltarnas risktagande varierar kraftigt, så när dina pengar har placerats i ovanligt osäkra tillgångar ska du få extra betalt för det.

Läs mer

Det vanligaste måttet på historiskt risktagande är hur mycket fondens andelskurs har svängt mätt som standardsavvikelse per månad. Detta mått på risk finns i sökningen för perioderna 1, 3, 5 och 10 år. Ibland är skillnaderna mellan olika tidsperioder ganska stora och unga fonder har inte data för alla mätperioder.

Framåt i tiden är börsutvecklingen okänd och det är även svårt att säga vilka placeringar som är mer riskabla än andra. En fond som placerar alla pengar i ett enda land är dock extra utsatt för politisk och ekonomisk osäkerhet, medan breda fonder som till exempel placerar i hela Asien eller hela Europa ger bättre riskspridning.