Summering

Min portfölj

Fondnamn Avkastning Risk Kostnader Fondbetyg Förvaltning

Jonas kommentar

Jämför ditt argument för att välja fonden med den faktiska utvecklingen. Om argumentet var kopplat till förvaltaren, så är det intressant om han eller hon har levt upp till förväntningarna och överträffat konkurrenterna i samma kategori.

Läs mer

Om orsaken till att du valde en viss fond främst var att du hade argument för att den marknaden skulle utvecklas bättre än andra marknader, då är det mer rimligt att fundera på om din prognos för kategorin behöver omvärderas – samt även kontrollera ifall fondens utveckling visar att den har en stor andel udda placeringar och därför ibland i onödan avviker kraftigt från resten av kategorin.