Hitta artiklar

Visar 10 artiklar av 7707
Nyheter från Morningstar, vecka 38 Nyhetsbrev 19/9 2019
Optimisterna bryr sig inte, borde du? Krönika 19/9 2019
Oljepriser styr inte längre Rysslandsfonderna Marknadskommentar 19/9 2019
Låga fondavgifter i Sverige Notis 18/9 2019
Kvartil lanserar två ny blandfonder Notis 18/9 2019
Nu ombeds utlandssvenskar skicka levnadsintyg Notis 18/9 2019
Nyheter från Morningstar, vecka 37 Nyhetsbrev 12/9 2019
Klen avkastning från guld Krönika 12/9 2019
Små läkemedelsbolag även i PPM Marknadskommentar 11/9 2019
Topp fem skitprodukterna på finansmarknaden 2019 Notis 11/9 2019

Förkortningar

1d%, 1v% ... i år% … 15år%

Avkastningar under olika tidsperioder förkortas kraftigt i verktyget ”Sök fonder”, men att det är en avkastning markeras med att rubriken avslutas med ett %-tecken.

Acc eller Ack, sist i fondnamn

Engelska "Accumulated" eller svenska "ackumulerad", vilket betyder att denna andelstyp inte ger utdelning. Motsatsen är det normala i Sverige, vilket markeras med den engelska förkortningen "Inc" eller svenska "Utd".

Inc eller Utd, sist i fondnamn

Förkortning för engelska "Income" eller svenska "utdelning", vilket betyder att denna andelstyp ger utdelning.

Minsta startbelopp

Det minsta belopp som fondbolaget accepterar när man börjar spara direkt i en fond. Detta belopp gäller ofta inte om man sparar via en mellanhand, till exempel via PPM, via en fondförsäkring, via en internetmäklare eller vid insättning i fonder som svenska banker och försäkringsbolag har tagit med i sitt sortiment av externa fonder.

NAV

Andelsvärde, fondandelsvärde, kurs. Värdet på en fondandel beräknas som fondförmögenheten dividerat med antalet andelar. Andelsvärdet räknas normalt om varje börsdag. På engelska heter det "net asset value" och förkortningen NAV brukar användas även i Sverige. Synonymer: andelskurs, fondkurs. Den som sparar i en fond köper andelar i fondens tillgångar och blir därmed delägare till alla de värdepapper som fonden äger. Fondandelarnas andelsvärde beräknas normalt varje börsdag.
Andelsvärdet beräknas genom att först summera fondens alla tillgångar netto, alltså fondens förmögenhet en viss dag, samt dividera med antalet andelar samma dag. Värdet på tillgångarna beror av de kurser som rapporteras på olika marknader för värdepapper (till exempel valuta-, aktie- och räntemarknader) vid en viss bestämd tidpunkt.