Hitta artiklar

Visar 10 artiklar av 7616
Nyheter från Morningstar, vecka 15-16 Nyhetsbrev 11/4 2019
Se upp med de orimligt höga provisionerna Krönika 11/4 2019
Handelskriget mellan Kina och USA fortsätter Marknadskommentar 11/4 2019
Uttag från aktiefonder under mars Notis 10/4 2019
Ny flytträtt från januari 2020 Notis 4/4 2019
PPM underlättar hållbara fondval Notis 4/4 2019
Två tydliga brister i konsumentskyddet Notis 4/4 2019
Avanza startar billig tillväxtmarknadsfond Notis 29/3 2019
Nyheter från Morningstar, vecka 13-14 Nyhetsbrev 28/3 2019
Nordeas årsrapport visar att avgifterna styr Krönika 28/3 2019

Förkortningar

1d%, 1v% ... i år% … 15år%

Avkastningar under olika tidsperioder förkortas kraftigt i verktyget ”Sök fonder”, men att det är en avkastning markeras med att rubriken avslutas med ett %-tecken.

Acc eller Ack, sist i fondnamn

Engelska "Accumulated" eller svenska "ackumulerad", vilket betyder att denna andelstyp inte ger utdelning. Motsatsen är det normala i Sverige, vilket markeras med den engelska förkortningen "Inc" eller svenska "Utd".

Inc eller Utd, sist i fondnamn

Förkortning för engelska "Income" eller svenska "utdelning", vilket betyder att denna andelstyp ger utdelning.

Minsta startbelopp

Det minsta belopp som fondbolaget accepterar när man börjar spara direkt i en fond. Detta belopp gäller ofta inte om man sparar via en mellanhand, till exempel via PPM, via en fondförsäkring, via en internetmäklare eller vid insättning i fonder som svenska banker och försäkringsbolag har tagit med i sitt sortiment av externa fonder.

NAV

Andelsvärde, fondandelsvärde, kurs. Värdet på en fondandel beräknas som fondförmögenheten dividerat med antalet andelar. Andelsvärdet räknas normalt om varje börsdag. På engelska heter det "net asset value" och förkortningen NAV brukar användas även i Sverige. Synonymer: andelskurs, fondkurs. Den som sparar i en fond köper andelar i fondens tillgångar och blir därmed delägare till alla de värdepapper som fonden äger. Fondandelarnas andelsvärde beräknas normalt varje börsdag.
Andelsvärdet beräknas genom att först summera fondens alla tillgångar netto, alltså fondens förmögenhet en viss dag, samt dividera med antalet andelar samma dag. Värdet på tillgångarna beror av de kurser som rapporteras på olika marknader för värdepapper (till exempel valuta-, aktie- och räntemarknader) vid en viss bestämd tidpunkt.