Hitta artiklar

Visar 10 artiklar av 17
Barnsparande ger ofta dubbel vinst Krönika 23/8 2018
Dra mer nytta av billiga generationsfonder Krönika 30/11 2017
Barn behöver förstå moderna pengar Krönika 31/8 2017
Nytt perspektiv på barnsparande Krönika 12/4 2012
Svårt att göra barnsparandet rättvist Analys 22/9 2011
Fonder populäraste sparformen till barnen Notis 24/1 2011
Mina svar till DI om barnsparande Nyhet 4/10 2010
Satsa på bosparande och glöm pensionssparande Notis 1/10 2010
Fondtyper 3: Blandfonder Analys 16/3 2010
Så sparar du smart till barnen Notis 7/4 2008

Relaterade artiklar

Årets start spegelbild av 2011
Marknadskommentar 9/2 2012

USA vårens vinnare
Marknadskommentar 16/5 2012

Sälj dina obligationsfonder nu
Krönika 9/8 2012

Kolla din obligationsfond
Krönika 20/9 2012

Ny topp innan nästa botten
Krönika 27/9 2012

Mer Sverige i globalfonderna
Marknadskommentar 7/11 2012

Fortsatt uppgång trolig
Marknadskommentar 31/1 2013

Nyckelord

Avkastning


Aktier bättre än obligationer framöver

Dagens extremt låga räntor gör att aktiefonder ger klart högre förväntad avkastning än obligationsfonder. Enbart direktavkastningen från aktier är tre gånger högre än räntan på en 5-årig statsobligation.
Marknadskommentar av Jonas Lindmark 9/8 2012

Peter Malmqvist, välkänd fristående finansanalytiker, påpekar i dagens Svenska Dagbladet att risken är stor för fallande priser på svenska statsobligationer framöver. Räntan på 5-åriga obligationer är nu nere kring 1 procent och kan därmed inte falla särskilt mycket till.


Låga räntor betyder höga priser på obligationerna med fast ränta, men om marknadsräntorna stiger så faller utelöpande obligationer i värde. Jag håller med om att det verkar troligt att svenska långräntor återvänder till en mer normal nivå över 3 procent någon gång under de närmaste åren. Då kommer obligationsfonder att falla i värde. Sker ränteuppgången snabbt så kan värdeminskningen som Peter Malmqvist påpekar bli 10-15 procent.


Och även om marknadsräntorna skulle ligga kvar på dagens nivå kring 1 procent i många år framöver, så betyder det att avkastningen från obligationsfonder blir väldigt låg. Deras förvaltningsavgifter är i snitt 0,58 procent per år, så väldigt lite avkastning blir kvar till fondspararna.


Aktier bättre


För långsiktiga sparare har de fallande långräntorna ökat fördelarna med aktiesparande. Till att börja med är den årliga utdelningen från de flesta börsbolag högre än 1 procent, snittet varierar mellan länder men är i Sverige över 3 procent. Redan direktavkastning är alltså tre gånger mer än 5-åriga svenska statsobligationer ger.


Därtill finns utrymme för att företagens vinster ska bidra till stigande aktiekurser, eftersom aktiekursen i förhållande till dagens vinst per aktie (p/e-tal) ofta ligger under 20, vilket motsvarar en total avkastning över 5 procent per år. Dessutom är det rimligt att omsättning och vinster i snitt följer BNP-utvecklingen, så i snitt minst ett par procent ytterligare nominell avkastning är rimligt att förvänta sig.


Inflationen äter upp en del av avkastningen, men det gör den även av obligationernas ränta. Med en förväntad inflation på 2 procent långsiktigt så ger statsobligationer negativ real avkastning, medan redan direktavkastning från aktier räcker för en positiv real avkastning.


Även i ett långsiktigt historiskt perspektiv är fördelen för aktier tydlig. Aktier har i snitt levererat en real avkastning på 6 procent per år de senaste 100 åren enligt London Business Schools jämförelser av industriländernas börser. Problemet är att svängningarna är stora, börsuppgångar blandas med långa tidsperioder med fallande aktiekurser.


Men med dagens låga räntor är det ändå svårt att komma fram till någon annan slutsats än att aktiefonder ger klart högre förväntad avkastning än obligationsfonder. Undantaget är främst placerare som inte tål att uppleva riktigt stora börsras, för det är väldigt osannolikt att svenska statsobligationer skulle falla lika mycket i värde som Stockholmsbörsen gjorde 2008. Så länge sparandet är långsiktigt så spelar svängningar enskilda år egentligen ingen roll, det avgörande för de flesta är att nå ett bra slutresultat.