Hitta artiklar

Visar 10 artiklar av 17
Barnsparande ger ofta dubbel vinst Krönika 23/8 2018
Dra mer nytta av billiga generationsfonder Krönika 30/11 2017
Barn behöver förstå moderna pengar Krönika 31/8 2017
Nytt perspektiv på barnsparande Krönika 12/4 2012
Svårt att göra barnsparandet rättvist Analys 22/9 2011
Fonder populäraste sparformen till barnen Notis 24/1 2011
Mina svar till DI om barnsparande Nyhet 4/10 2010
Satsa på bosparande och glöm pensionssparande Notis 1/10 2010
Fondtyper 3: Blandfonder Analys 16/3 2010
Så sparar du smart till barnen Notis 7/4 2008

ENF käver uppföljning av fonders hållbarhet

Notis 2015-11-17

Sju punkter ska vara uppfyllda för att marknadsföring av etiska fonder ska få påstå att de investerar hållbart, enligt en uppdatering från Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF):
(1) Väl definierad process. (2) Officiellt åtagande att följa erkänd organisation. (3) Fondbolagets ledning ska kontrollera. (4) Fondens policy ska redovisas tydligt. (5) Beskrivning ska finnas på fondföretagets webbplats. (6) Minst en gång per år ska redovisas hur placeringspolicyn uppfyllts. (7) Om börsföretag med viss verksamhet väljs bort, får högst 5 procent av omsättningen hos fondens innehav vara verksamhet som ska väljas bort.

”ENF har redan tidigare uttalat att marknadsföring av en fond med termer som hållbar eller med andra liknande formuleringar ytterst är en fråga om vederhäftig information till investerarna så att de ges möjlighet att själva bedöma om fonden motsvarar deras krav. Nu har ENF bland annat lagt till att fondbolag som marknadsför fonder som hållbara måste ha gjort ett officiellt åtagande, t.ex. i relation till FN-initiativet PRI eller motsvarande”, säger ENF:s ordförande, hovrättsrådet Kenneth Nordlander.

Källa: Etiska nämnden för fondmarknadsföring