Hitta artiklar

Visar 10 artiklar av 17
Barnsparande ger ofta dubbel vinst Krönika 23/8 2018
Dra mer nytta av billiga generationsfonder Krönika 30/11 2017
Barn behöver förstå moderna pengar Krönika 31/8 2017
Nytt perspektiv på barnsparande Krönika 12/4 2012
Svårt att göra barnsparandet rättvist Analys 22/9 2011
Fonder populäraste sparformen till barnen Notis 24/1 2011
Mina svar till DI om barnsparande Nyhet 4/10 2010
Satsa på bosparande och glöm pensionssparande Notis 1/10 2010
Fondtyper 3: Blandfonder Analys 16/3 2010
Så sparar du smart till barnen Notis 7/4 2008

Kategorier räcker inte för rättvis jämförelse

Att dela Sverigefonderna i bara två grupper kan inte bli helt rättvist. Men samtidigt skulle kategorierna bli svårare att använda om de blev många fler. Lösningen är att använda även annan information för utvärderingar, till exempel vårt verktyg X-Ray.
Krönika av Jonas Lindmark 2/6 2016

Hur fonder placeras i grupper är viktigt eftersom kategorierna påverkar (a) möjligheten att söka bland fonderna, (b) vilket fondbetygen de får (c) hur människor tänker när de väljer fond, och därmed (d) vilka fonder som människor väljer att spara i. Därför ägnar Morningstars analytiker mycket tid åt att bestämma gränserna och vilken kategori som varje fond ska vara placerad i.


Den här veckan har Morningstar flyttat gränsen mellan de två grupperna Sverigefonder. Vår kategorisering av Sverigefonder är ett tydligt exempel på att en uppdelning i två grupper inte kan lösa alla problem, det krävs annan information också.


Men varför bara ha två kategorier med Sverigefonder?


Grundproblemet är att Morningstar redan har över 200 kategorier, så antalet måste hållas nere för att de ska fortsätta vara användbara i sökningar. Och det går ändå inte att nå total rättvisa, vissa fonder är så unika i sin inriktning att de skulle behöva en helt egen kategori för att undvika risken att jämförelser blir orättvisa. Med totalt över 95.000 fonder i världen skulle antalet kategorier då bli helt ohanterligt. Jämförelser som Morningstar Rating fungerar dessutom likt skolbetyg bättre om det är en stor grupp som jämförs. Istället gäller det att fondsparare förstår att använda även annan information för att se vad som skiljer mellan olika fonder.


Mer rättvis gräns


Ändringen av gränsen mellan de två kategorierna Sverigefonder är i korthet att det som nu avgör är om det är andelen storbolag eller andelen småbolag som är störst (mer om detta i ”Ny gräns mellan olika typer av Sverigefonder”). Detta är en efterlängtad förändring bland de förvaltare med Sverigefonder som låg strax under den gamla gränsen och har sett att deras fond skulle få högre Morningstar Rating på andra sidan gränsen.


Diskussionen började redan 2002 då Morningstar i Sverige övergick till att använda samma kategorisering som i resten av Europa. Då la vi ihop kategorierna ”Sverige, medelstora bolag” och ”Sverige, småbolag” eftersom det hade blivit färre fonder i dessa kategorier. 2004 fick det stor uppmärksamhet när Morningstar flyttade den idag allra största Sverigefonden, Didner & Gerge Aktiefond, ned till kategorin med fonder som främst investerar i medelstora och små börsbolag (”Ny kategorisering av Didner & Gerge”).


Aktiva förvaltare


Behovet att flytta gränsen har de senaste två åren ökat, vilket beror på att en ökad andel medelstora börsbolag på Stockholmsbörsen gjort att fler Sverigefonder i genomsnitt haft bara ungefär hälften investerat i stora börsbolag. Det som bromsat förändringen är främst ett verktyg som heter Style Box, eftersom informationen om en fond blir mer lättbegriplig om dess kategori stämmer med placeringen i Style Box.


Fördelen med den nya gränsen är främst en mer rättvis jämförelse av aktivt förvaltade fonder som placerar ungefär hälften i stora börsbolag och resten i små och medelstora bolag. De hamnar nu alla i samma kategori och blir lättare att jämföra både med varandra och med fonder som främst placerar i stora börsbolag.


Rating påverkas


Nackdelen är främst att det omvända, utvärderingen av fonder som nästan helt placerar i stora börsbolag, till exempel Avanza Zero och andra indexfonder, blir mindre rättvis. Morningstar Rating i kategorin kommer att påverkas och eftersom aktier i småbolag stadigt de senaste fem åren givit högre avkastning så ger det en tydlig fördel till fonder som placerar mer än normalt i små börsbolag. Haken är att det inte alls är självklart att fördelen för småbolagsaktier kommer att fortsätta, det finns även långa historiska tidsperioder då storbolagens aktier har varit en bättre placering.


Tyvärr är det oundvikligt att kategorisering av fonder måste vara en kompromiss, precis som fondbetyg kräver kompromisser mellan olika behov (mer om detta i ”Fondbetyg måste vara kompromiss”, länk ovan till höger). Morningstar ger därför även andra verktyg för att mer i detalj jämföra fonder med varandra. Det mest detaljerade här på sajten heter X-Ray och ger möjlighet att jämföra fonder ur flera perspektiv. Leta upp de fonder du vill jämföra i sökningen, markera dem med en bock i rutan till vänster om fondens namn och klicka sedan på ”X-Ray” ovanför tabellen.