Hitta artiklar

Visar 10 artiklar av 17
Barnsparande ger ofta dubbel vinst Krönika 23/8 2018
Dra mer nytta av billiga generationsfonder Krönika 30/11 2017
Barn behöver förstå moderna pengar Krönika 31/8 2017
Nytt perspektiv på barnsparande Krönika 12/4 2012
Svårt att göra barnsparandet rättvist Analys 22/9 2011
Fonder populäraste sparformen till barnen Notis 24/1 2011
Mina svar till DI om barnsparande Nyhet 4/10 2010
Satsa på bosparande och glöm pensionssparande Notis 1/10 2010
Fondtyper 3: Blandfonder Analys 16/3 2010
Så sparar du smart till barnen Notis 7/4 2008

Nu enklare fondbetyg

För att öka rättvisan i Morningstar Rating så tas justeringen för köpavgifter bort från 30 november. Få svenska fonder har köpavgifter, så i kategorier med stor andel utländska fonder kommer svenska fondbolag att få tuffare konkurrensen.
Krönika av Jonas Lindmark 1/9 2016

Syftet med fondbetyg som Morningstar Rating är att hjälpa fondsparare att utvärdera fondförvaltarnas historiska prestationer. Genom att fokusera på avkastningen under långa tidsperioder jämfört med andra fonder med liknande innehav så flyttas fokus från kortsiktiga trender till långsiktig skicklighet.


Men för fondspararen är det inte enbart förvaltarens skicklighet som spelar roll, utan hur stor del av resultatet som blir kvar efter att alla avgifter är avdragna. Förutom förvaltningsavgifter och liknande löpande kostnader (som belastar andelskursen och därmed den redovisade avkastningen) så kan resultatet även försämras på annat sätt, som av köpavgifter vid insättningen och resultatbaserade avgifter som tas ut i efterhand. Säljavgifter finns också, men är ovanliga.


Ogillade av kunderna


Förr var det normalt att aktiefonder hade både 5 procent köpavgift och en årlig förvaltningsavgift. Precis som regler för minsta insättning har köpavgifter varit ett sätt för fondbolagen att hålla ned de administrativa kostnaderna genom att uppmuntra långsiktigt sparande. Kunderna har dock ofta ogillat köpavgifterna eftersom de inte vet hur länge de kommer att vara nöjda med förvaltarens prestationer och därmed riskerar att få en hög totalkostnad om spartiden blir kort. Helt klart är det en nackdel om fondsparare behöver ”köpa grisen i säcken” och betala en stor del av avgiften i förväg.


Morningstar har försökt att ta hänsyn till alla typer av fondavgifter, så att fondbetygen på ett rättvist sätt speglar ett faktiskt sparande i fonden. Olika kunder kan dock betala olika höga köpavgifter beroende på sparbelopp, mellanhand och förhandlingsförmåga. Men de flesta fondsparare investerar små belopp och rådgivare har ofta undvikit att nämna köpavgiften, särskilt när den varit deras provision. Därför har Morningstar fram till nu valt att i reglerna för fondbetygen se köp- och säljavgifter som en stor nackdel och att belasta fondernas värdeutveckling under mätperioden med maximala transaktionsavgifter enligt fondbestämmelserna (upp till en gräns på 5 procent för aktiefonder).


Enklare beräkning 31 oktober


Vartefter har det dock blivit allt mer vanligt, både i Sverige och i andra länder, att mellanhänder erbjuder fondsparare möjligheter att välja och byta fonder helt utan avgifter. PPM var en föregångare i Sverige och numera är det bara en liten del av det svenska fondsparandet, det som säljs av försäkringsmäklare, som belastas med höga köpavgifter. Samma trend är tydlig i andra länder och därför tas justeringen för transaktionsavgifter bort från 31 oktober.


Det betyder att beräkningen av Morningstar Rating blir enklare, både att utföra och förklara. Den enda justeringen av fondernas nettoavkastning efter förvaltningsavgifter som återstår är riskjusteringen, som straffar fonder som faller brantare under nedgångar än andra fonder i samma kategori.


Lägre svenska snittbetyg


Köpavgifter som faktiskt tas ut har länge varit väldigt ovanliga bland svenskregistrerade fonder. Antalet som haft köpavgifter tillåtna enligt fondbestämmelserna (som de alltså i praktiken sällan tagit ut) har dessutom minskat eftersom fondbolaget genom att ta bort köpavgifter ur fondbestämmelserna har kunnat öka chansen till höga fondbetyg. I andra länder, särskilt i Luxemburg och i södra Europa, är det betydligt mer vanligt att köpavgifterna finns kvar. Det betyder att när justeringen för köpavgifter försvinner i fondbetygen per 31 oktober, så kommer svenska fonder i snitt att få lägre fondbetyg.


Effekten blir störst i kategorier med liten andel svenska fonder och stor andel utländska fonder som har köpavgifter. Effekten blir minst i kategorier som nästan enbart innehåller svenska fondbolags fonder, till exempel Sverigefonder och svenska räntefonder. Effekten blir också större på fonder som har funnits mellan 3 och 5 år, så att fondbetyget är baserat på värdeutvecklingen de senaste tre åren, eftersom avdraget då har varit större per år. Fonder som har funnits mer än tio år och alltså har Morningstar Rating även för 10-årsperioden kommer att påverkas mindre.


[6 oktober beslutade Morningstar att skjuta på lanseringen av de ändrade beräkningsreglerna från 31 oktober till 30 november. Orsaken är att den amerikanska myndigheten FINRA har krävt att informationen om förändringen förtydligas. -JL]


Xfondbetyg Xfondfakta Xmorningstar