Hitta artiklar

Visar 10 artiklar av 17
Barnsparande ger ofta dubbel vinst Krönika 23/8 2018
Dra mer nytta av billiga generationsfonder Krönika 30/11 2017
Barn behöver förstå moderna pengar Krönika 31/8 2017
Nytt perspektiv på barnsparande Krönika 12/4 2012
Svårt att göra barnsparandet rättvist Analys 22/9 2011
Fonder populäraste sparformen till barnen Notis 24/1 2011
Mina svar till DI om barnsparande Nyhet 4/10 2010
Satsa på bosparande och glöm pensionssparande Notis 1/10 2010
Fondtyper 3: Blandfonder Analys 16/3 2010
Så sparar du smart till barnen Notis 7/4 2008

Nya regler för marknadsföring av etikfonder

Notis 2009-05-06

Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) har fattat beslut om ett nytt vägledande regelverk för den svenska fondbranschen. Kraven skärps på fem områden, för att i marknadsföringen få ange att en fond placerar enligt särskilda etiska, miljömässiga eller sociala hänsyn: (1) Fondbolaget måste ha en väl definierad process för att välja placeringar. (2) Fondbolaget måste löpande kontrollera att processen följs. (3) Kravet skärps från max 10 till max 5 procent av företagets omsättning från verksamhet som inte lever upp till de särskilda krav som fondbolaget ställt upp. (4) Fondbolaget ska tydligt och lättillgängligt redovisa sin placeringspolicy för fonden där även information om urvalskriterier, omsättningsgränser, urvalsprocess och uppföljningsrutiner ska ingå. (5) I både årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska fondbolaget redovisa hur placeringspolicyn uppfyllts.

Källa: Fondbolagens Förening