Hitta artiklar

Visar 10 artiklar av 17
Barnsparande ger ofta dubbel vinst Krönika 23/8 2018
Dra mer nytta av billiga generationsfonder Krönika 30/11 2017
Barn behöver förstå moderna pengar Krönika 31/8 2017
Nytt perspektiv på barnsparande Krönika 12/4 2012
Svårt att göra barnsparandet rättvist Analys 22/9 2011
Fonder populäraste sparformen till barnen Notis 24/1 2011
Mina svar till DI om barnsparande Nyhet 4/10 2010
Satsa på bosparande och glöm pensionssparande Notis 1/10 2010
Fondtyper 3: Blandfonder Analys 16/3 2010
Så sparar du smart till barnen Notis 7/4 2008

​SPP lanserar fossilfri faktorfond

Notis 2018-10-24

24 oktober startar SPP Global Multifactor Plus, ett mellanting mellan en passiv indexfond och en aktivt förvaltad fond. Strategin är en variant av det Morningstar kallar aktiv beta, kombinerat med att välja bort aktier i företag inriktade på olja, kol och naturgas.

Fonden ska ha samma fördelning av pengarna på branscher och geografiska regioner som sitt jämförelseindex, men inom dessa väljs börsbolagen baserat på fyra faktorer: momentum (med tesen att aktier som utvecklats bättre än snittet fortsätter att utvecklas bra), värde (med tesen att lågt värderade aktier utvecklas bättre än högt värderade), storlek (med tesen att företag med lågt marknadsvärde i genomsnitt har högre avkastning än de med högt) och volatilitet (med tesen att aktier med lägre prissvängningar ger högre riskjusterad avkastning än aktier med kraftiga svängningar).Detta har SPP och moderbolaget Storebrand valt att kalla "faktorfond". Dessutom väljer fonden bort börsbolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, eller som har stora fossilreserver.

Förvaltningsavgiften anges till 0,75 procent per år, medan årlig avgift är 0,76 procent (enligt faktablad KIID daterat 2018-10-24). Som jämförelse har den normala indexfonden SPP Aktiefond Global förvaltningsavgift 0,3 procent och årlig avgift 0,32 procent per år.

Källa: SPP Fonder