Hitta artiklar

Visar 10 artiklar av 17
Barnsparande ger ofta dubbel vinst Krönika 23/8 2018
Dra mer nytta av billiga generationsfonder Krönika 30/11 2017
Barn behöver förstå moderna pengar Krönika 31/8 2017
Nytt perspektiv på barnsparande Krönika 12/4 2012
Svårt att göra barnsparandet rättvist Analys 22/9 2011
Fonder populäraste sparformen till barnen Notis 24/1 2011
Mina svar till DI om barnsparande Nyhet 4/10 2010
Satsa på bosparande och glöm pensionssparande Notis 1/10 2010
Fondtyper 3: Blandfonder Analys 16/3 2010
Så sparar du smart till barnen Notis 7/4 2008

Stabilt bland de populäraste hedgefonderna

Sex bjässar fortsätter att dominera bland de svenska hedgefonderna. De som innehåller minst en miljard kronor har i snitt backat 1 procent det senaste året, men förvaltat kapital har minskat 10 procent.
Krönika av Jonas Lindmark 12/3 2009

Det är tyvärr svårt att få en heltäckande bild av de svenska hedgefondernas utveckling. Många rapporterar med stor eftersläpning, vissa rapporterar inte alls till media och många av fondbolagens egna hemsidor är dåligt uppdaterade.

Oförändrat i toppen

Å andra sidan behöver man inte ha med alla små lycksökare bland drygt hundra svenska hedgefonder för att se hur detta sparande utvecklas. Det räcker att ha med alla hedgefonder som innehåller mer än en miljard kronor för att få en bra bild. För ett år sedan skrev jag ”Bra kvartal för de största hedgefonderna” och där finns en tabell med de tolv hedgefonder på minst en miljard som jag hittade då. I dag har jag letat en gång till och hittat 14 hedgefonder som innehöll minst en miljard, antingen då eller något av de senaste två månaderna.

Tabellen nedan visar att det är oförändrat i toppen. De sex största svenska hedgefonderna är fortfarande de sex största. Några har klättrat eller tappat ett par platser i storleksrankingen, men den enda fond som verkligen klättrat är Brummer & Partners nya fond Archipel, vilket främst beror på att fond-i-fonden Multi-Strategy (fd Helios) under året har börjat placera i Archipel.

De största svenska hedgefonderna
Stora svenskregistrerade
hedgefonder
Fondförm
20080331,
mkr
Avkastning
12 mån, %
Fondförm
20090228,
mkr
Ändring
förm, %
Brummer & Partners Lynx 8 841 24,2 13490 53%
Brummer & Partners Multi-Strategy (fd Helios) 9273* 3,4 9935* 7%
Brummer & Partners Nektar 7 481 -9,8 7097 -5%
Brummer & Partners Zenit 9 176 -6,9 6874 -25%
Aktie-Ansvar Graal 7 565 -6,0 4751 -37%
Catella Hedge 6 794 -2,8 4478 -34%
Brummer & Partners Futuris 3 229 19,1 4100 27%
Robur Access Hedge** 3 166 -14,7 2354 -26%
SEB Multihedge** 3 857 -17,1 2326 -40%
Nordea European Equity Hedge 2 279 -7,2 1944 -15%
Brummer & Partners Manticore 1 827 -3,3 1350 -26%
Brummer & Partners Archipel Acc 170 8,7 1207 610%
Stella Nova 1 596 3,6 1074 -33%
Tanglin 1 339 -1,9 814 -39%
Summa/snitt 57 320 -0,8 51 859 -10%

* investerar i övriga Brummmer-fonder, ingår därför ej i summan.
** per 31 januari, Robur och SEB har inte rapporterat per 28/2 när detta skrivs.

Börsraset under 2008 borde ha gjort hedgefonder mer populära, kan man tycka. Men tabellen visar att åtminstone bland de största hedgefonderna så har förvaltat kapital ofta minskat klart mer än som motiveras av det senaste årets värdeutveckling i fonden. I snitt har avkastningen de senaste 12 månaderna varit -0,8 procent (ovägt snitt), medan förmögenheten i snitt har minskat hela 10 procent.

Tre av de svenska storbankerna är med i tabellen, medan Handelsbanken Europa Hedge har krympt 60 procent till bara 397 miljoner kronor. Både Robur, SEB och Nordea har levererat en rejäl värdeminskning det senaste året (minus 7 till 17 procent) och förvaltat kapital i deras hedgefonder har minskat mellan 15 och 40 procent.

Brummer dominerar

Även bland övriga hedgefonder är det många som tappat ungefär en tredjedel av förvaltat kapital, trots att avkastningen inte alls varit så dålig. En tolkning är att många investerare byter till andra hedgefonder redan om avkastningen är under noll. En annan tolkning är att det dramatiska börsraset har gjort att många investerare nu ser större möjligheter på aktiemarknaden, eller är tvungna att ta ut pengar ur hedgefonder för att täcka förluster på annat håll.

Brummer & Partner dominerar ännu mer i toppen än tidigare, med de fyra största svenska hedgefonderna. Men även här syns ett tydligt mönster att avkastningen det senaste året har påverkat förvaltat kapital mer än vad som är motiverat av själva värdeförändringen. Lynx har blivit rejält större, medan Zenit har krympt.

När det gäller valet av hedgefond så bekräftar tabellen tidigare slutsatser, nämligen att det är svårt att få hög avkastning med hedgefonder. Ändå är detta de hedgefonder som investerarna har anförtrott mest pengar, som alltså rimligen borde ha haft bättre förutsättningar än snittet (både bättre historik och mer resurser). Men bara 5 av 14 bjässar har lyckats ge värdeökning det senaste året.

En av dessa är Brummer & Partners Multi-Strategy som sprider pengarna på övriga Brummer-fonder – medan Robur och SEB som har fond-i-fonder som placerar i externa hedgefonder har lyckats allra sämst. Inte heller fond-i-fond är alltså en säker lösning för att få positiv avkastning.

Tillfällig valutaeffekt

Dessutom vill jag varna för att tro att de utländska hedgefonder som nyligen börjat marknadsföras hårt i Sverige är en bättre lösning. Till största delen är deras höga avkastning det senaste året en tillfällig effekt av att den svenska kronan har försvagats så kraftigt det senaste halvåret (se ”Håll koll på hedgefondernas valuta”, länk ovan till höger). När kronan åter stärks kommer det att vara en nackdel med hedgefonder som fokuserar på att ge en stabil avkastning i euro eller dollar.

Rimligt är också att utflödet ur hedgefonder även beror på att många investerare tror som jag, nämligen att börsraset 2008 gör att vanliga aktiefonder framöver i snitt kommer att ge mycket högre avkastning än hedgefonder. Som jag skrev i december är en avkastning på i snitt under 10 procent inte mycket att skryta med när aktiemarknaderna väl börjar återhämta sig (se ”För sent vinna med hedgefonder, igen”).