Hitta artiklar

Visar 10 artiklar av 17
Barnsparande ger ofta dubbel vinst Krönika 23/8 2018
Dra mer nytta av billiga generationsfonder Krönika 30/11 2017
Barn behöver förstå moderna pengar Krönika 31/8 2017
Nytt perspektiv på barnsparande Krönika 12/4 2012
Svårt att göra barnsparandet rättvist Analys 22/9 2011
Fonder populäraste sparformen till barnen Notis 24/1 2011
Mina svar till DI om barnsparande Nyhet 4/10 2010
Satsa på bosparande och glöm pensionssparande Notis 1/10 2010
Fondtyper 3: Blandfonder Analys 16/3 2010
Så sparar du smart till barnen Notis 7/4 2008

Två sorters hedgefonder dominerar

Två tredjedelar av de svenska hedgefonderna är fond-i-fond eller inriktade på aktier. Samtidigt saknas hälften av Morningstars 24 kategorier i Sverige.
Analys av Jonas Lindmark 12/3 2009

Morningstar har en global databas som just nu innehåller 8100 hedgefonder, varav 89 är registrerade i Sverige. Dessutom finns många fonder som Morningstar inte klassar som hedgefonder, trots att de i svenska media ofta kallas ”hedgefonder”.

Skillnaderna mellan olika hedgefonder är mycket stora och för att underlätta jämförelser har Morningstar delat in dem i olika kategorier. Dels är hedgefonderna indelade i 16 olika kategorier. Dels är fond-i-fond som investerar i hedgefonder indelade i 8 grupper. Totalt finns alltså 24 kategorier för hedgefonder i den globala databasen.

Men de ”äkta” svenska hedgefonderna hör främst hemma i ett fåtal av dessa 24 grupper. Som tabellen nedan visar är det två tredjedelar som hör hemma i någon av de tre vanligaste kategorierna, plus att det bara är skillnader i geografisk spridning som avgör om en hedgefond hamnar i kategorin ”Aktier, Europa” eller ”Global, aktier”. Så förenklat kan man säga att två tredjedelar av de svenska hedgefonderna är fond-i-fond eller inriktade på aktiemarknaden.

Främst tre typer av hedgefonder i Sverige
Morningstars kategorier för hedgefonder Antal svenska fonder Exempel
Aktier, Europa 24 DLG, Futuris, Graal, Thyra
Fond-i-fond, multi-strategi 17 Guide, Multihedge, Multi-Strategy
Global, aktier 17 Manticore, Stella Nova, Zenit
Global, trend 9 AMDT, Lynx, Maximal
Fond-i-fond, övriga 6 Access
Global, icke-trend 5 Tanglin
Global, ränte 4 Excalibur
Fond-i-fond, aktier 2 Horisont
Multi-strategi 2 Shepherd
Aktier, Tillväxtmarknader 1 Väring
Aktier, USA 1 HDPR
Arbitrage, ränte 1 Nektar
Summa 89


Och om vi lägger till ytterligare tre kategorier (”Global, trend”, ”Fond-i-fond, övriga” och ”Global, icke-trend”), så är det hela 88 procent av de svenska hedgefonderna som finns i en fjärdedel av kategorierna. Dessutom är tre kategorier som bara innehåller en enda svensk hedgefond. Och bara hälften av kategorierna är representerade – hedgefonder i kategorier som ”Aktiv ägare” (Event Corporate Actions) eller ”Arbitrage, konvertibler” finns inte alls registrerade i Sverige.

Delvis beror den skeva fördelningen på att flera av kategorierna främst är möjliga i USA, men det är ändå tydligt att investerare i svenska hedgefonder inte erbjuds största möjliga riskspridning. Enklaste sättet att erbjuda större valfrihet för svenska fondsparare vore att starta fler fond-i-fond med inriktning på speciella typer av hedgefonder. Kategorier som saknar hedgefonder i Sverige är till exempel ”Fond-i-fond, derivat” och ”Fond-i-fond, ränte”.

Som nämnt ovan finns dessutom fonder som liknar hedgefonder, men som inte kategoriseras som äkta hedgefonder av Morningstar. Dels gäller det fonder som även är öppna för småsparare eller till stor del följer aktiemarknadens utveckling, som finns i kategorin ”Hedgefond, övriga” (till exempel Banco Hedge, Catella Hedge och Lannebo Alpha). Dels finns europeiska fonder inriktade på att skapa positiv avkastning med låg risk, som är placerade i kategorierna ”Hedgefond, försiktig, euro” och ”Hedgefond, försiktig, icke-euro” (på engelska heter dessa två kategorier i stället ”Euro Absolute Return” och ”Non-Euro Absolute Return”).

Däremot är det väldigt få utländska hedgefonder som finns med på Morningstars svenska hemsida. Det beror på att lagstiftningen i de flesta länder stoppar marknadsföring av hedgefonder till investerare i andra länder. Det gäller även den svenska fondlagen, som bara tillåter att svenska ”specialfonder” marknadsförs i Sverige, medan ”investeringsfonder” får säljas inom hela EU.