Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Namn (fallande) - 4316 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Öhman Sverige Marknad Hållbar B
-
7,0% - 1 558,4 2 854
Öhman Sverige Marknad Hållbar A
-
7,0% - 1 558,4 2 854
Öhman Sverige Hållbar B
4,3% 12,8% 2 841,6 11 291
Öhman Sverige Hållbar A PPM
4,3% 12,8% 2 841,6 11 291
Öhman Sverige Fokus D
-
4,5% - 858,6 9 215
Öhman Sverige Fokus B
-
4,4% - 858,6 13 331
Öhman Sverige Fokus A
-
4,4% - 858,6 13 331
Öhman Sweden Micro Cap B
-
- - 3 544,6 13 169
Öhman Sweden Micro Cap PPM
9,4% 12,7% 3 544,6 13 169
Öhman Småbolagsfond B
7,8% 12,6% 3 060,4 13 169
Öhman Småbolagsfond A PPM
7,8% 12,6% 3 060,4 13 169
Öhman Räntefond Kompass Hållbar C
-0,8% 1,0% 2 458,9 2 189
Öhman Räntefond Kompass Hållbar B
-0,9% 1,1% 2 458,9 4 198
Öhman Räntefond Kompass Hållbar A
-0,9% 1,1% 2 458,9 4 198
Öhman Realräntefond B
-1,9% 2,5% 1 110,8 3 533
Öhman Realräntefond A PPM
-1,9% 2,5% 1 110,8 3 533
Öhman Obligationsfond SEK B
-1,4% 1,4% 2 990,1 2 459
Öhman Obligationsfond SEK A
-1,3% 1,4% 2 990,1 2 459
Öhman Obligationsfond B
-1,3% 1,4% 1 446,0 895
Öhman Obligationsfond A PPM
-1,3% 1,4% 1 446,0 895
Öhman Navigator B
-
2,1% - 190,4 11 756
Öhman Navigator A
-
2,1% - 190,4 11 756
Öhman Kort Ränta B
-
-0,3% 0,1% 1 060,9 758
Öhman Kort Ränta A PPM
-
-0,2% 0,1% 1 060,9 758
Öhman Grön Obligationsfond B
-
-0,5% - 683,3 4 265
Öhman Grön Obligationsfond A
-
-0,5% - 683,3 4 265
Öhman Global Marknad Hållbar B
-
4,4% - 4 692,5 3 821
Öhman Global Marknad Hållbar A
-
4,4% - 4 692,5 3 821
Öhman Global Hållbar B
4,2% 12,9% 14 427,3 11 291
Öhman Global Hållbar A PPM
4,2% 12,8% 14 427,3 11 291
Öhman Global Growth
7,5% 15,4% 583,3 15 654
Öhman Företagsobligationsfond B utd
-0,8% 1,2% 3 627,1 6 815
Öhman Företagsobligationsfond A PPM
-0,8% 1,2% 3 627,1 6 815
Öhman Företagsobligation Hållbar B
-0,7% 1,0% 4 965,6 4 132
Öhman Företagsobligation Hållbar A
-0,7% 1,0% 4 965,6 4 132
Öhman FRN Hållbar B
0,4% 0,6% 7 778,2 4 132
Öhman FRN Hållbar A PPM
0,4% 0,6% 7 778,2 4 132
Öhman Etisk Index USA B utdelande
3,5% 14,5% 4 364,1 5 818
Öhman Etisk Index USA A PPM
3,5% 14,4% 4 364,1 5 818
Öhman Etisk Index Sverige B utdelan..
6,9% 13,0% 3 967,8 4 345
Öhman Etisk Index Sverige A PPM
6,9% 12,9% 3 967,8 4 345
Öhman Etisk Index Pacific PPM
-1,6% 11,8% 1 272,0 6 076
Öhman Etisk Index Japan PPM
8,0% 12,1% 538,2 6 162
Öhman Etisk Index Europa PPM
3,5% 12,4% 1 750,2 5 990
Öhman Etisk Emerging Markets B
-
2,1% - 4 742,3 8 121
Öhman Etisk Emerging Markets A PPM
2,1% 13,9% 4 742,3 8 121
Ålandsbanken Premium 50 SEK Dreamsf..
-
1,3% - 2 027,8 8 296
Ålandsbanken Premium 50 SEK PPM
1,2% 7,5% 2 027,8 11 898
Ålandsbanken Premium 50 B
0,3% 9,2% 2 027,8 11 898
Ålandsbanken Premium 30 SEK
-0,1% 5,4% 362,5 11 472