Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Namn (fallande) - 4291 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Öhman Systematic Cross Asset A
-
-2,0% - 34,9 11 030
Öhman Sverige Marknad Hållbar B
-
-1,6% - 1 332,6 2 854
Öhman Sverige Marknad Hållbar A
-
-1,6% - 1 332,6 2 854
Öhman Sverige Hållbar B
-1,2% 12,6% 2 862,0 11 291
Öhman Sverige Hållbar A PPM
-1,2% 12,6% 2 862,0 11 291
Öhman Sverige Fokus B
-
-1,2% - 746,2 9 215
Öhman Sverige Fokus A
-
-1,4% - 746,2 13 331
Öhman Sweden Micro Cap PPM
-2,2% 12,6% 3 533,4 13 169
Öhman Småbolagsfond B
-0,8% 12,5% 3 157,5 13 169
Öhman Småbolagsfond A PPM
-0,8% 12,4% 3 157,5 13 169
Öhman Räntefond Kompass Hållbar B
-
2,1% - 2 016,8 4 198
Öhman Räntefond Kompass Hållbar A
2,0% 0,9% 2 016,8 4 198
Öhman Realräntefond B
2,1% 2,3% 1 121,6 3 533
Öhman Realräntefond A PPM
2,1% 2,4% 1 121,6 3 533
Öhman Obligationsfond SEK B
-
1,8% - 3 107,1 2 459
Öhman Obligationsfond SEK A
-
1,8% - 3 107,1 2 459
Öhman Obligationsfond B
1,6% 1,2% 1 339,5 895
Öhman Obligationsfond A PPM
1,6% 1,2% 1 339,5 895
Öhman Navigator B
-
1,1% - 181,3 11 756
Öhman Navigator A
-
1,1% - 181,3 11 756
Öhman Kort Ränta B
-
0,0% - 1 384,3 758
Öhman Kort Ränta A PPM
-
0,0% 0,1% 1 384,3 758
Öhman Grön Obligationsfond B
-
1,4% - 702,8 4 265
Öhman Grön Obligationsfond A
-
1,4% - 702,8 4 265
Öhman Global Marknad Hållbar B
-
2,9% - 3 852,8 3 821
Öhman Global Marknad Hållbar A
-
2,9% - 3 852,8 3 821
Öhman Global Hållbar B
-
2,4% - 13 470,7 11 291
Öhman Global Hållbar A PPM
2,4% 13,0% 13 470,7 11 291
Öhman Global Growth
0,6% 15,1% 582,4 15 654
Öhman Företagsobligationsfond B utd
1,7% 1,1% 3 655,0 6 815
Öhman Företagsobligationsfond A PPM
1,7% 1,1% 3 655,0 6 815
Öhman Företagsobligation Hållbar B
1,3% 0,9% 4 928,1 4 132
Öhman Företagsobligation Hållbar A
1,2% 0,9% 4 928,1 4 132
Öhman FRN Hållbar B
0,4% 0,6% 7 720,9 4 132
Öhman FRN Hållbar A PPM
0,4% 0,6% 7 720,9 4 132
Öhman Etisk Index USA B utdelande
4,1% 14,5% 4 373,5 5 818
Öhman Etisk Index USA A PPM
4,1% 14,5% 4 373,5 5 818
Öhman Etisk Index Sverige B utdelan..
-1,7% 12,8% 3 675,4 4 345
Öhman Etisk Index Sverige A PPM
-1,7% 12,7% 3 675,4 4 345
Öhman Etisk Index Pacific PPM
2,1% 11,7% 1 228,5 6 076
Öhman Etisk Index Japan PPM
2,1% 12,4% 619,8 6 162
Öhman Etisk Index Europa PPM
-0,2% 12,3% 1 489,6 5 990
Öhman Etisk Emerging Markets B
-
1,7% - 4 784,8 8 121
Öhman Etisk Emerging Markets A PPM
1,7% 14,2% 4 784,8 8 121
Ålandsbanken Premium 50 SEK Dreamsf..
-
-0,2% - 2 017,9 8 296
Ålandsbanken Premium 50 SEK PPM
-0,3% 7,5% 2 017,9 11 898
Ålandsbanken Premium 50 B
-0,6% 9,2% 2 017,9 11 898
Ålandsbanken Premium 30 SEK
0,1% 5,4% 366,9 11 472
Ålandsbanken Premium 30 B
-0,2% 7,8% 366,9 11 472
Ålandsbanken Norden Aktie SEK PPM
-2,8% 11,8% 1 511,3 12 030