Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 1 år (%) (stigande) - 4287 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
SEB Likviditetsfond SEK
-
0,0% 0,1% 4 183,6 689 Köpknapp
SEB Likviditetsfond SEK utd
-
0,0% 0,1% 4 183,6 689 Köpknapp
Alfred Berg Korträntefond Hållbar PPM
-
-0,1% 0,1% 1 242,2 2 392
AMF Räntefond Kort PPM
-
0,0% 0,1% 4 836,9 689 Köpknapp
Öhman Kort Ränta A PPM
-
0,0% 0,1% 1 384,3 758
SPP Korträntefond PPM
-
0,0% 0,1% 10 686,9 1 442
Öhman Kort Ränta B
-
-0,1% - 1 384,3 758
Handelsbanken Kortränta SEK
0,1% 0,1% 19 725,6 1 032
Swedbank Robur Räntefond Kort PPM
-
0,1% 0,1% 20 073,7 689
Handelsbanken Kortränta Criteria utd
0,1% 0,1% 19 725,6 1 032
Swedbank Robur Förbundsräntefond Ko..
0,1% 0,1% - 689
Nordea Likviditetsinvest
0,1% 0,1% 13 688,7 1 782 Köpknapp
Nordea Obligationsfond korta placer..
-
0,1% 0,1% 28 784,6 1 782 Köpknapp
Handelsbanken Kortränta (A1 SEK) PPM
0,1% 0,1% 12 627,7 1 032
Handelsbanken Kortränta (A9 SEK)
0,1% 0,1% 12 627,7 552
Länsförsäkringar Kort räntefond PPM
-
0,0% 0,1% 7 796,9 1 578
Handelsbanken Ins Kortränt A2 SEK
-
0,1% - 13 932,1 964
Handelsbanken Ins Kortränt B1 SEK
-
0,1% - 13 932,1 964
Nordea Institutionell Kortränta Acc
0,2% 0,1% 35 906,4 1 032 Köpknapp
Nordea Institutionell Kortränta Inc
0,2% 0,1% 35 906,4 1 646 Köpknapp
Evli Euro Liquidity B SEK PPM
-
0,3% 0,6% 22 641,2 2 054
Nordea FRN Fund
0,2% 0,2% 605,7 1 782 Köpknapp
SEB Korträntefond C SEK - Lux
-
0,1% 0,2% 2 952,4 1 782 Köpknapp
SEB Korträntefond SEK PPM
-
0,1% 0,2% 14 786,0 1 374 Köpknapp
Skandia Korträntefond PPM
-
0,1% 0,2% 4 919,1 1 714
SEB Korträntefond SEK utd
-
0,1% 0,2% 14 786,0 1 374 Köpknapp
SEB Korträntefond D SEK - Lux utd
-
0,1% 0,2% 2 952,4 1 782 Köpknapp
Nordea Swedish Bond Stars PPM
0,3% 0,3% 2 141,4 2 054 Köpknapp
SEB Obligationsfond Flexibel C SEK..
0,2% 0,2% 2 322,8 3 733 Köpknapp
SEB Obligation Flexibel D SEK - Lux..
0,2% 0,2% 2 322,8 3 733 Köpknapp
SEB Obligationsfond Flexibel SEK
0,2% 0,2% 3 505,0 3 399 Köpknapp
Carnegie Likviditetsfond A PPM
0,1% 0,2% 6 780,1 2 054
Simplicity Likviditet A PPM
0,2% 0,2% 12 155,1 1 169
Simplicity Likviditet B
-
0,2% - 12 155,1 620
Danske Invest Sverige Kort Ränta SA..
0,2% 0,2% 15 938,3 1 374 Köpknapp
Danske Invest Sverige Kort Ränta SA
0,2% 0,2% 15 938,3 1 374 Köpknapp
Danske Invest Sverige Kort Ränta SI PPM
0,2% 0,2% 15 938,3 1 374 Köpknapp
Danske Invest Sverige Kort Ränta WA
-
0,2% - 15 938,3 964 Köpknapp
Danske Invest Sverige Kort Ränta WA..
-
0,2% - 15 938,3 964 Köpknapp
Danske Invest Sverige Kort Ränta WI
-
0,2% - 15 938,3 689 Köpknapp
Danske Invest Sverige Kort Ränta WI..
-
0,2% - 15 938,3 689 Köpknapp
Aktie-Ansvar Avkastningsfond PPM
0,1% 0,3% 2 264,6 4 198
Spiltan Räntefond Sverige PPM
0,5% 0,4% 30 026,1 689
Cliens Räntefond Kort
0,4% 0,8% 364,9 2 796
Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
-
1,2% 0,6% - 13 116
Plain Capital StyX
0,3% 0,3% 44,0 2 729
Lannebo Likviditetsfond PPM
0,2% 0,3% 9 692,3 1 374 Köpknapp
AP7 Räntefond PPM
0,8% 0,4% - 276
Swedbank Robur Räntefond Flexibel
0,3% 0,4% 29 203,8 4 066
Handelsbanken Ftgsoblig Inv Gr Crit
0,5% 0,5% 22 205,4 4 066